Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim İle Hibrit Eğitim Süreçlerinin Raporu

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………..İMAM-HATİP ORTAOKULU

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ZÜMRESİ

AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBRİT EĞİTİM SÜREÇLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 • Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı 13 Mart 2020 itibariyle kesintiye uğramış, eğitim-öğretim faaliyetleri dönem sonuna kadar çevrimiçi vasıtalar ile uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmüştür. Salgının devam etmesiyle nedeniyle 2020 -2021 eğitim öğretim yılı da aşamalı, seyreltilmiş ve hibrit (harmanlama) eğitim modelleriyle devam etmektedir.
 • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 24-28 Ağustos tarihlerinde seminer dönemi ile başlamış, 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasındaki 3 haftada tamamen uzaktan eğitim yapılmıştır. Bu süreçte özellikle ( 5-6-7. Sınıflarda) daha çok geçen yılın eksik kalan kazanımları telafi edilmeye çalışılmıştır. Aynı şekilde 8.sınıf öğrencilerinin LGS sınavına hazırlanması için gerekli tedbirler alınarak 31 Ağustos’ta 8.sınıflar bazında Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılmıştır.
 • 21 Eylül-12 Ekim tarihleri arasındaki 3 haftalık süreçte çevrimiçi (online) ve uzaktan eğitime devam edilmiş, tüm sınıflarda (5-6-7-8) EBA ve çevrimiçi platformlar üzerinden yapılan derslerde normal ders programı uygulanmıştır.
 • 12 Ekim’den itibaren 8.sınıflar yüz yüze eğitime başlamış, öğrenciler Pazartesi ve Perşembe günleri mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak okula gelmeye başlamışlardır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinde 30 dakikalık ders süreleri ile normal eğitime geçilmiştir. Ders saatlerinin kalan bölümleri uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır.
 • Diğer dersler uzaktan eğitim yoluyla EBA’dan ve diğer çevrimiçi platformlardan (özellikle zoom) yapılmaya devam edilmiştir.
 • 2 Kasım 2020 tarihinde ise 5.sınıflarda yüz yüze eğitim başlamış, öğrenciler Pazartesi ve Perşembe günleri mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak okula gelmeye başlamışlardır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinde 30 dakikalık ders süreleri ile normal eğitime geçilmiştir. Ders saatlerinin kalan bölümleri uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır.
 • Diğer dersler uzaktan eğitim yoluyla EBA’dan ve diğer çevrimiçi platformlardan (Zoom) yapılmaya devam edilmiştir.
 • ve 7. Sınıflarda okuyan öğrencilerin eğitimi tamamen uzaktan eğitim yoluyla devam etmiştir. Öğrencilere verilmesi gereken kazanımlar EBA ve diğer çevrimiçi platformlar üzerinde yapılan eğitimlerle kazandırılmaya çalışmıştır.
 • Normal eğitim sürecinde verilmesi gereken konu ve kazanımlar, imkânlar ölçüsünde verilmeye çalışılmış öğrencilerimizin süreçten akademik olarak olumsuz etkilenmemesi için tüm tedbirler alınmıştır.
 • Derslerde işlenen konular EBA’dan verilen ödev, etkinlik ve kazanım testleri ile desteklenmeye çalışılmıştır. Sosyal medya araçları vasıtasıyla öğrencilerle iletişim ve etkileşim halinde olunmuş, derslerin ve ödevlerin takibi yapılmaya çalışılmıştır.
 • Okulumuzda I. dönem I. Yazılı sınavlar, yazılı tarihleri belirlenmiş olmasına rağmen COVİD-19 vaka sayısının ülkemizde artmasından dolayı okulların 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen uzaktan eğitime dönmesi nedeniyle ertelendiğinden dolayı yapılamamıştır.
 • Vakaların artması ve yüz yüze eğitimin vaka sayılarını daha çok arttıracağı düşüncesiyle okullarımızda uzaktan eğitime geçilmiş ve 2020-2021 eğitim yılı 1. Dönemi 22 Ocak 2021 tarihinde sona ermiştir. 2020 -2021 eğitim –öğretim yılının 15 Şubat 2021 tarihinde açılacağı duyurulmuştur.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SIKINTILAR

 

1- Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde devam zorunluluğunun olmaması öğrencilerin derslere devam konusunda rahat davranmalarına neden olmakta bu da derslere aktif katılımı düşürmektedir.

2- Özellikle sene başında öğrencilerin bir kısmı ya tatilden ya da köyden dönmediği için ilk birkaç hafta telafi derslerine katılmamışlardır.

3- Bazı öğrenciler maddi sıkıntılar ve teknik araç-gereç eksikliği nedeniyle uzaktan eğitime katılamamış ve katılamamaktadırlar.

4- Başlangıçta sadece EBA için tanımlanan internet imkânı, daha sonra çevrimiçi platformların da devreye girmesiyle öğrencilere yetmemiş, bu nedenle bazı öğrencilere çevrimiçi derslere katılamamışlardır.

5- Özellikle birkaç çocuklu ailelerde her öğrencinin çevrimiçi derslere katılması, teknik araç gereç yetersizliği nedeniyle sıkıntılara neden olmuştur.

6- Derslere devam zorunluluğunun olmaması ve ailelerin ev ortamı nedeniyle çevrimiçi dersleri yeterince önemsemesi derslere katılan öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

7- Gerek yüz yüze derslerin gerekse EBA’daki derslerde ders süresinin 30 dakika olması bazı derslerde öğrenmenin yeterince pekişmemesine neden olmuştur.

8- Uzaktan eğitim sürecinde müfredatın sadeleştirileceği ve kazanımların seyreltileceği beklentisi oluşmasına rağmen bu yönde herhangi bir çalışma olmaması hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin işini zorlaştırmaktadır.

9- Ders esnasında kameraların açılması öğrenci için sorun olabilmekte, ancak açılmaması da öğrencinin takibinin yapılamamasına neden olmaktadır.

 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN OLUMLU TARAFLARI

 

1- Uzaktan eğitim sürecinin olumsuz etkileri kadar olumlu etkileri de olmuştur. Örneğin daha önce çevrimiçi eğitim araçlarını kullanmayan birçok öğretmen bu süreçte çevrimiçi eğitim platformlarını keşfetmiş ve kullanmaya başlamıştır. Öğrencilerine uzaktan eğitim yoluyla faydalı olabilmek için çeşitli online etkinlikler geliştirmiş ve bunları öğrencileriyle paylaşmıştır.

2- Öğrenciler, eğitimini uzaktan da olsa devam ettirmek için yapması gerekenleri öğrenmiş, EBA TV’de ders programını takip etme, EBA’daki canlı derslere katılma, çevrimiçi eğitim platformlarını kullanma ve canlı derslere katılma gibi birçok kazanım ve sorumluluk elde etmiştir.

3- Eğitimin sadece okulda dört duvar arasında yapılmayacağı, gerektiğinde çeşitli metot ve yöntemlerle uzaktan ve çevrimiçi araçlar vasıtasıyla her yerden yapılabileceği anlaşılmış, birçok öğretmen bazen evde, bazen aracında, bazen yolda, bazen hastanede, bazen köyde çevrimiçi de olsa öğrencileriyle buluşmuş ve ders vermekten geri kalmamıştır. Hatta bazı öğrencilerin derste sınıf ortamında kendini ifade etmekte zorlandığı ancak uzaktan eğitimde bu sorunları aştığı görülmüştür.

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBRİT EĞİTİM SÜREÇLERİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME KAZANIMLARINA İLİŞKİN EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK TAMAMLAYICI EĞİTİM ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI

 

1- 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1.döneminde herhangi bir nedenden dolayı yapılamayan derslerin, 15 Şubat’tan itibaren uzaktan eğitim ve çevrimiçi araçlar vasıtası ile uygun zamanlarda telafi edilmesi sağlanacaktır.

2- İmkanlar ölçüsünde online (çevrimiçi) testler ve denemeler yapılarak öğrencilerin hangi kazanımlarda yetersiz olduğu belirlenerek eksikler giderilmeye çalışacaktır.

3- EBA’daki etkinlik, testler ve alıştırmalar ödev olarak verilecek ve mutlaka kontrolleri yapılacaktır.

4- Ders kitaplarındaki etkinlik ve ünite çalışmaları ödev olarak verilecek ve çevrimiçi olarak kontrol edilecektir.

5- Sınıf veli gruplarından dersler ve ödevlerle ilgili bilgilendirici açıklamalar yapılacak, canlı dersler ve yapılacak ödevlendirmeler önceden bildirilecektir.

6- EBA TV’deki ders programları ve ders saatleri önceden öğrencilere duyurulacaktır.

7- Çevrimiçi derslere katılan tüm öğrencilerin aktif tutulması sağlanacak ve birebir sorular sorularak derste aktif olmaları için çalışılacaktır.

8- Kazanımlar verilirken ayrıntıya girilmeyecek, konunun ana temasının kazandırılmaya çalışılacaktır.

9- 8.sınıflarda LGS, 5. 6. ve 7.sınıflarda ise Bursluluk Sınavına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

10- Derslerin daha verimli işlenebilmesi için konular önceden sınıf veli gruplarında paylaşılacak ve konuyla ilgili ödevlendirmeler yapılacaktır.

11- Canlı derslerde EBA’da yer alan video ders anlatımları, etkinlikler ve alıştırmalar kullanılacak, gerekirse ev ödevi olarak verilecektir.

12- LGS ve Bursluluk sınavına katılacak olan öğrencilerin mağdur olmaması için konu ve kazanımlar zamanında işlenecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Bu nedenle konuların en az bir hafta önceden bitirilmesi yararlı olacaktır.

13- Özel Eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma eğitimine tabi tutulan öğrenciler için yapılacak çalışmalar, Özel Eğitim Öğretmenleri, Rehber Öğretmen ve öğrencinin ailesinin fikri alınarak yapılacak ve uzaktan eğitimden azami ölçüde yararlanmaları sağlanacaktır.

14- Sınavların zamanı ve niteliği, Milli Eğitim Bakanlığının vereceği karara göre belirlenecek ve okul idaresi tarafından öğrencilere duyurulacaktır.

 SONUÇ

Covid-19 salgını şartlarında aşamalı, seyreltilmiş ve hibrit eğitim metotlarının yerinde olduğu görülmüştür. Öncelik sağlık olduğu için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu sürece bu metotların uygulanması olumlu sonuçlar vermektedir. Salgının gidişatına göre hangi eğitim metoduyla devam edileceği bilim kurulu kararları doğrultusunda alınmaya devam edilmelidir.

Orhan YILDIRIM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Katkısından dolayı; Orhan YILDIRIM’a teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.