Ufka Yolculuk Yarışma Ortaokul Hazırlık Soruları

Ufka Yolculuk Yarışma Ortaokul Hazırlık Soruları

Soruları dosya olarak indirmek için yazının altındaki indirme linkine tıklayınız.

UFKA YOLCULUK ORTAOKUL KATEGORİSİ
1. Talip ailesi ne yapıyorlarmış?
a) Aile büyüklerini ziyarete gidiyorlar.
b) İnsanların kamp yapmadığı bir yer arıyorlar.
c) Hiç gitmedikleri yerlere gitmek istiyorlar.
d) Ailece piknik yapmak istiyorlar.
2. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Bey’in büyük kızı Fatma’nın özelliklerinden değildir?
a) Abla olduğunun farkında bir bireydir.
b) Kardeşlerinin sorunlarıyla ilgilenir ve onların tüm ihtiyaçlarını bilir.
c) Derslerinde fazla başarılı değildir.
d) En büyük kız kardeştir.
3. Zeka küpü olup, dikkatlice baktığı bulmacaları kolaylıkla çözebilen kimdi?
a) Sema
b) Hilmi
c) Fatma
d) Ahmet Bey
4. Aşağıdakilerden hangisi Hasan’ın özelliklerinden biri değildir?
a) Lider
b) İş bitirici
c) Kitap okumayı seven
d) Ailesini önemsemeyen
5. Mimar olan Zeynep Hanım neden evde çalışıyor?
a) Otobüse binmeyi sevmediği için
b) İşyerindeki arkadaşlarıyla anlaşamadığı için
c) Uyumayı sevdiği için
d) Çocukları ile daha kaliteli zaman geçirmek için
6. Talip ailesi, kamp yerindeki hazırlıklarını tamamlamışlardır.
Yatsı namazını cemaatle kılma vakti de gelmiştir. Namaz kılmaları
için neye ihtiyaçlarının olduğunun farkına varmışlardır?
a) Seccade
b) Su
c) Tesbih
d) Giysi
7. Hasan dereden su almaya gittiği zaman onu çağıran yaşlı adama nasıl davranmıştır?
a) Hemen yaşlı adamın yanına gitmiştir.
b) Yaşlı adama cevap vermemiştir.
c) Yaşlı amcaya üzgün olduğunu ve onunla
konuşamayacağını söylemiştir.
d) Yaşlı adamla saatlerce muhabbet etmiştir.
8. Talip ailesi, kampta ilk gece yatsı namazlarını cemaatle kıldıktan sonra tesbihatı kim yapmıştır?
a) Hilmi
b) Hasan
c) Ahmet Bey
d) Yaşlı adam
9. Dere kenarındaki yaşlı adam Hasan ve Hilmi’ye hangi konudan bahsetmek istemiş?
a) Sevgi ve saygı
b) Erdem
c) Temizlik
d) Çalışmak
10. Aşağıdakilerden hangisinin konusu “güven” olamaz?
a) “Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir.”
b) “Bir Müslüman’a ihanet eden, zarar veren yahut hile yapan kişi, bizden değildir.”
c) “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
d) “Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve
ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”
11. Hasan güven sınavının ilkini nasıl geçmişti?
a) Yaşlı adamı ilk gördüğünde ona selam vererek
b) Dereden tek başına su almaya giderek
c) Yaşlı adam ona adıyla seslendiği halde onunla konuşmayarak
d) Ailesine yalan söylemeyerek
12. Güven ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İçten ve samimi yakınlık hissidir.
b) Korku ve çekinme duymadan bir kişiye inanmaktır.
c) Kuşku ile birine inanmaktır.
d) Kuşku duymadan birine bağlanmadır.
13. Yaşlı amca güveni neye benzetmektedir?
a) Su
b) Nehir
c) Hava
d) Gökyüzü
14. Yaşlı amca, Hasan ve Hilmi’ye güven ile ilgili hangi ayete
uymamız gerektiğini söylemiştir?
a) Kişi dostunun dini üzeredir.
b) İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
c) (Mü’min) kardeşinize gülümsemeniz sizin için sadakadır.
d) Ey Rasulüm, emrolunduğu gibi dosdoğru ol!
15. Aşağıdaki davranışlardan hangisini doğru bir
insandan beklemeyiz?
a) Söz verdiğinde sözünde duran
b) Düşüncede, davranışta, azimde, iradede Hakk’a sadık
ve istikamet üzerinde olan
c) Hayrı, hakkı ve sabrı tavsiye etmeyen
d) Dürüst ve sorumluluk sahibi olan
16. Hilmi’nin, “En doğru ve en güvenilir kişi kimdir?” sorusuna
yaşlı amcanın cevabı ne olmuştur?
a) İlk peygamber Hz. Adem’dir.
b) Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’dır. (sav)
c) İlk halife Ebu Bekir’dir.
d) Ali bin Talib’dir.
17. Doğru ve güvenilir bir kişiden hangisini yapmasını beklemeyiz?
a) Allah ve Rasulü’nü en sıkı ve samimi takip eder.
b) Hayatını Kur’an ve sünnete göre yaşar.
c) İnsanlara Kur’an ve sünnete göre yaşanması hususunda
rehberlik eder.
d) Sorumluluklarını yerine getirmez.
18. Birbirlerinden farklı insanları birleştiren ve bir arada tutan güç
nedir?
a) Güven
b) Sadakat
c) Sabır
d) Şükür
19. Hasan ile Hilmi yaşlı adama adını sorduklarında hangi cevabı
almışlardır?
a) Mehmet
b) Hızır
c) Ahmet
d) Hasan
20. Hasan ve Hilmi, yaşlı amcanın adını öğrendikten sonra neden
şok olmuşlardır?
a) Hasan’ın adıyla aynı isme sahip olduğu için
b) Yaşlı amcanın artık onlarla yaşayacağı için
c) Arkalarına baktıklarında ihtiyar, su ve sandalyeler kaybolduğu
için
d) Yaşlı amca bayılıp yere düştüğü için
21. İyi bir arkadaş, insana farkında olmadan iyi olmayı öğretir.
Yukarıdaki cümleyi en iyi açıklayan hadis aşağıdakilerden
hangisidir?
a) İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
b) Kişi dostunun dini üzeredir ve insan sevdiği yle beraberdir.
c) En hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.
d) Allah’a güven. Vekil olarak Allah yeter.
22. Aşağıdaki hadis veya ayetlerden, hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
a) Hayırlınız, kendisinden iyilik umulan ve
kötülüğünden emin olunandır. Kötünüz de,kendisinden iyilik
beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır.
b) (Ey mü’minler!) Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer (gerçekten)
mü’min iseniz (düşmanlarınızdan) çok üstünsünüzdür. (Al -i İmran
c) İmanlarına iman kat(ıp artır)sınlar diye, mü’minlerin kalbine
huzur(ve sebat) indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları ancak
Allah’ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Fetih Suresi, 4. Ayet)
d) (Bu abdest ve teyemmüm emriyle) Allah sizin i çin güçlük
dilemez, fakat sizi tertemiz etmek ve üzerinizdeki nimetini
tamamlamak ister. Tâ ki şükredesiniz. (el -Mâide, 6)
23. “Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve
her çeşit hastalıktan sana sığınırım!”
Yukarıdaki hadise bakara k aşağıdakilerden hangi yargıya
varabiliriz?
a) Peygamber Efendimiz (sav) korkaklıktan
Allah-u Teala’ya sığınmıştır.
b) Peygamber Efendimiz (sav) hastalıklardan korkmazdı.
c) Her işin başı sağlıktır.
d) Kendimize her zaman güvenmeliyiz.
24. İşrak vaktinden sonra Hasan ile Hilmi’nin çadırına gelen kız
kardeşleri neyi merak etmişlerdir?
a) Hasan ile Hilmi’nin dereden su alıp almadıklarını
b) Babalarının gece onlara ne anlattığını
c) Yatsıdan sonra Hasan ile Hilmi’nin kamp alanından ayrıldıktan
sonra ne yaptıklarını
d) Sabah namazından sonra Hasan’ın Hilmi’ye ne söylediğini
25. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru bir davranış değildir?
a) Kardeşler arada sırada birbirlerine yalan söyleyebilirler.
b) Kardeşler birbirlerine yalan söylememelidir.
c) Kardeşler birbirlerinden bir şey saklamamalıdır.
d) Ailemizle tüm sıkıntılarımızı paylaşabiliriz.
26. Hilmi, abisi Hasan’ın canlı ağaçlardan dal kopardığını görünce
abisine ne söylemiştir?
a) Abi ben de sana yardım edebilir miyim?
b) Ağacın dalları ne kadar büyükmüş.
c) Ağaçtan yaş dalı koparmak, ağacın kolunu kırmak gibi değil
midir?
d) Bu dalları babama odun yakması için götürelim mi?
27. Hızır’ın yanına giden dört kardeş o
günkü sınavı Hilmi sayesinde kazandıklarını öğrendiler.
Hilmi ne yaparak özgüven meyvesini Hızır’dan kazanmıştı?
a) Hilmi, annesi ve babasının tüm dediklerini yerine getirmişti.
b) Kardeşleri ile yiyeceklerini paylaştığı için.
c) Abisine yanlış olduğunu düşündüğü bir
şeyi onu kırmadan söylediği için.
d) Ağaçların en tepesine tırmanabildiği için.
28. “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer
inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.”
Yukarıdaki ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) İman
b) Temizlik
c) Yardımlaşma
d) Özgüven
29. “Özgüven” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Saygısız insanlar, özgüvenlerinin yüksek olduğunu söylerler.
b) Özgüven iyi bir şeydir.
c) Özgüven ile saygısızlık birbiriyle karıştırılmamalıdır.
d) Özgüven sahibi olmamak çok da önemli değildir.
30. Hızır, dere kenarında dört kardeşe “özgüven meyvesi” olarak
hangi meyveyi vermiştir?
a) Kiraz
b) Çilek
c) Muz
d) Elma
31. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “şecaat ve yiğitlik” ile ilgili değildir?
a) Doğrular için çaba sarf etmemiz.
b) Aklımıza gelen her şeyi yapabilmemiz
c) Hiç kimsenin bizleri doğru yoldan ayıramamasıdır.
d) Kişinin ne yapıp ne yapmaması gerektiğini bilmesidir.
32. Özgüveni olan bir kişide aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?
a) Azim
b) Yetenek
c) Cesaret
d) Pasif
33. Hasan, Fatma, Sema ve Hilmi, Hızır ile görüştükten sonra
müsaade isteyerek kamp alanına dönerken hangi olay Sema’nın
aklını başından almıştı?
a) Hızır’ın onların peşinden gelmesi
b) Kamp alanında kimselerin olmaması
c) Hızır’ın kaybolması
d) Anne ve babalarının onlara kızmaları
34. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu “özdenetim”
değildir?
a) O (takva sahibi) olanlar, bollukta ve darlıkta (Allah rızası için)sarf ederler, öfkelerinin yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan (ve güzel davranan) ları sever. (Al -i İmran Suresi, 134. Ayet)
b) Ey İman edenler! Allah’ın emirlerine uygun yaşayın ve herkes
yarın için önden ne (yapıp) gönderdiğine baksın. Allah’ın
emirlerine aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah,
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Haşr Suresi, 18. Ayet)
c) Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir.
Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir.
(Müslim, Birr107)
d) İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler.
Onlar orada devamlı kalırlar. (Bakara Suresi, 82. Ayet)
35. Zeynep Hanım bir gün kamp alanında elindeki imkanlarla çok
güzel bir kurabiye yaptı. Fakat tatlı vakti henüz gelmediğinden,
tatlıyı Fatma’ya verip onu kendi çadırına götürmesinin söylemişti .
Tatlıyı çok seven Fatma çadıra gittiğinde ne yaptı?
a) Kurabiyelerden birkaç tanesini yedi.
b) Annesinin sözünü hatırlayarak kurabiyelerden yemedi.
c) Yalnız bir tane kurabiye yedi.
d) Kurabiyeyi sevmediği için hiçbir şey yapmadı.
36. Hasan, Fatma, Sema ve Hilmi yatsı namazlarını kıldıktan sonra
babaları Ahmet Bey’e baktılar. Ahmet Bey’de çocuklarına bakıp
olumlu bir şekilde kafasını salladı.
Ahmet Bey’in bu davranışından sonra çocuklar ne yaptılar?
a) Hasan önde olacak şekilde tek sıra halinde dere kenar ına
gittiler.
b) Fatma’nın çadırına giderek kurabiyeleri yemek için getirdiler.
c) Kardeşler hep birlikte saklambaç oynamaya başladı.
d) Hep birlikte uyumak için çadırlarına gittiler.
37. Hızır, altı tabureyle birlikte dere kenarında çocukları beklediği
akşam Sema, beşinci ve altıncı taburenin kime ait olduğunu merak
etmiştir.
Hızır Dede, taburelerin kime ait olduğunu söylemiştir?
a) Başka çocuklara
b) Buraya gelecek olan arkadaşlarına
c) Buraya gelecek olan başka Taliplere
d) Herhangi biri gelmeyecektir.
38. Çok istediği bir şeyle karşılaşıp bu isteğini yapabileceği halde
hakka girmekten korktuğu için istediğini yapmayan kişi kimdi?
a) Hilmi
b) Hasan
c) Sema
d) Fatma
39. Özdenetim ya da irade gücü ne ile başlar?
a) Kuvvetlilikle
b) Azimle
c) Güzel niyetle
d) Temizlikle
40. Peygamber Efendimiz (sav) : “Ameller ….. göredir.” Yukarıdaki
hadiste boşluğa hangi kelime getirilmelidir?
a) Niyetlere
b) Dileklere
c) Kişilere
d) Fikirlere
41. “Niyet” nedir?
a) Kalbimizden geçen isteklerimiz
b) Gönlü ahlaki bir hedefe programlamak
c) Bir şeyi yapma isteği
d) İşlerimizi kendi hayatımıza göre düzenlemek
42. “Niyet” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İyi niyetin programlandığı hedef ahlakidir.
b) Kötü niyetin programlandığı hedef ahlaki değildir.
c) Niyet ederken sadece kendi ihtiyaçlarımızı düşünmeliyiz.
d) Niyetimizi iyi yakalamak ve takip etmek gerekir.
43. Aşağıdaki şıklardan hangisi “Özdenetim nedir?” sorusunun
cevabı olamaz?
a) Niyeti, duyguları, düşünceleri, davranışları kontrol
edebilmektir.
b) Hedef belirleyip, hedefe uyumlu çaba göstermektir.
c) Duygulara kapılmadan, sorumluluklara, vazifelere sahip
çıkmak, bunların gereğini yerine getirmektir.
d) Ahlaki hastalıklara karşı çare değildir.
44. “(İşte) nice adamlar (var)dır ki onları ne ticaret ne de alışveriş
Allah’ı anmaktan, …… dosdoğru/gereğine uygun kılmaktan, ….
vermekten alıkoyar” (Nur Suresi, 37. ayet)
Yukarıdaki ayette boşluklara sırasıyla hangi kelimeler
getirilmelidir?
a) Namazı – sadakayı
b) Namazı – zekatı
c) Niyeti – ilim
d) Niyeti – yardım
45. Hızır’ın iksire benzeterek, her türlü ahlaki hastalığa çare
olduğunu söylediği şey nedir?
a) İlim
b) Güven
c) Özdenetim
d) Sabır
46. Özdenetim sahibi olan bir insanda aşağıdaki özelliklerden
hangisi olamaz?
a) Hiçbir şey onları hedefinden s aptıramaz.
b) Sınırlarını iyi bilir.
c) Düzenli ve disiplinlidir.
d) Sorumluluklarına bağlı değildir.
47. Hızır’ın, özdenetim sahibi insanın özelliklerini anlattıktan sonra
“Özdenetim sahibi bir birey olmayı başarmayı çok isterdim.” diyen
kişi kimdir?
a) Hilmi
b) Hasan
c) Sema
d) Zeynep Hanım
CEVAPLAR:
1-B 2-C 3-A 4-A 5-D 6-B 7-C
8-A 9-B 10-D 11-C 12-C 13-A 14-D
15-C 16-B 17-D 18-A 19-B 20-C 21-B
22-D 23-A 24-C 25- A 26-C 27-C 28-D
29-D 30-A 31-B 32-D 33-C 34-D 35-B
36-A 37-C 38-D 39-C40-A 41-B 42-C
43-D 44-B 45-C 46-D 47-A

ORTAOKUL KATEGORİSİ
AHLAK EĞİTİMİ

(Sayfa:47-58)
1. “Andolsun ki Allah’ı(n rızasını) ve ahiret gününü(n
saadetini) umanlar ve ………….. için Allah’ın
Resulü’nde, sizin için, pek güzel bir örnek vardır.”
(Ahzap Suresi, 21. ayet)
Yukarıdaki ayette boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a) Çok çalışanlar
b) Allah’ı çokca ananlar
c) Zorluk çekenler
d) Çok okuyanlar
2. “Ben …… tamamlamak için gönderildim.” (Malik,
Muvatta, Hüsnü’l-Ahlak,1)
Hadiste boşluğa hangisi getirilmelidir?
a) Kur’an-ı
b) Dini
c) Güzel ahlakı
d) İslam’ı
3. Kıyamet gününde mü’min kulun terazisinde en ağır
gelecek şey nedir?
a) Namaz
b) Kul hakkı
c) Güzel ahlak
d) Temizlik
4. Kötülüğün peşinden ne yaparsak onu yok
edebiliriz?
a) İyilik
b) Kötülük
c) Seyyiat
d) Dua
5. Talip Ailesi’nde Hızır ile tanışan ilk kişi kimdir?
a) Zeynep Hanım
b) Ahmet Bey
c) Hasan
d) Sema
6. Aşağıdakilerden hangisi Hızır Dede’nin ÖZELLİKLERİNDENDİR?
a) Altın kalplidir
b) Tatlı dillidir
c) Güler yüzlüdür
d) Hepsi
7. Ahmet Bey’i, Hızır ile ilk kim tanıştırmıştır?
a) Kendisi tanışmıştır.
b) Ahmet Bey’in babası
c) Ahmet Bey’in dedesi
d) Ahmet Bey’in ninesi
8. “Huy, huylar, kişide yerleşmiş ve herhangi bir zorlama olmadan ortaya çıkan köklü alışkanlıklardır.”
Yukarıda tanımı verilen kelime nedir?
a) Dost
b) Alışkanlık
c) Ahlak
d) Benlik
9. Aşağıdakilerden hangisi ahlakın özelliklerinden
olamaz?
a) Davranışların zorlamayla yapılmasıdır.
b) Davranışların yerleşik ve içten olmasıdır.
c) İnsanın hür iradesi ile yapmasıdır.
d) Sürekli ve zorlama olmadan yapılmasıdır.
10. I.Özgür
II.Değerli
III.Güvensiz
IV.Özgün
V.Beceriksiz
Yukarıdakilerden hangileri ahlaki tutumları olan kişideki özelliklerdendir?
a) I,II,III
b) II,IV,V
c) III,IV,V
d) I,II,IV
11. Aşağıdakilerden hangisi “fıtrat” kelimesinin anlamı
OLAMAZ?
a) Yaratılış
b) Doğa
c) Karakter
d) Mizaç
12. Yaşam amacımız nedir?
a) Ruhumuzdaki tohum şeklindeki erdemleri
yeşertmek, büyütmek ve başka gönüllere bu güzel
ahlakın tohumlarını ekmektir.
b) İyi bir işe ve geleceğe sahip olmaktır.
c) Çok para kazanıp zengin olabilmektir.
d) İyi bir üniversitede okuyabilmektir.
13. Fıtratını tanıyan bir kişinin aşağıdakilerden hangi
davranışı yapması beklenemez?
a) Yeteneklerini keşfeder.
b) Boş işlerle uğraşmayı sever.
c) Yetenekler geliştikçe kendini daha iyi tanır.
d) Kişiliği kaliteli ve samimi olur.
14. Aşağıdakilerden hangisi “Güzel ahlak nasıl
kazanılır?” sorusunun cevabı OLAMAZ?
a) Zarar veren olmaktan, fayda veren olmaya
geçebilmektir.
b) İnsanın duygularını, düşüncelerini, davranışlarını,
ilkel boyuttan estetik ve sanat boyutuna taşımakla
kazanılır.
c) İnsanlardan sürekli almayı hedeflemekle kazanılır.
d) Zarar gören olmaktan fayda gören olmaya
geçebilmektir.
15. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Saygı duygusunu bilmeyen birinin güzel
ahlaktan söz etmesi mümkün değildir.
b) Güzel ahlaka ait tüm özelliklerin başlangıcında
saygı vardır.
c) Saygının karşıtı alay etmek, küçümsemek, hor
görmek, yok saymak, duyarsız olmaktır.
d) Alay etmek, insan ilişkilerinde yapıcı bir etkiye
sahiptir.
16. Alay eden bir insanda aşağıdaki özelliklerden
hangisi görülür?
a) Suçluluk ve aşağılık duygusunun artması sebebiyle
benlik bütünlüğü bozulur ve bu durum kişiyi
karmaşaya sürükler.
b) Ahlakının iyi olacağına dair ümidi zayıflar.
c) İnsan ilişkileri zayıflar.
d) Hepsi
17. “Paydaş” ne demektir?
a) Katkı sağlayan, ortak
b) Hoşgörüsüz
c) Saygısız
d) Yönetim
18. Ahlakın iç paydaşı ve dış paydaşı sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gurur – Vicdan
b) Vicdan – Salih toplum
c) Ahlak – Toplum
d) Yardımlaşma – çevre
19. “Vicdan” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Vicdani duygular aşıldığı zaman suçluluk duygusu
hissedilir.
b) Özsaygıyı besler ve korur.
c) Ahlakın dış paydaşıdır.
d) Güven sınırlarını korur.
20. Güzel ahlaka sahip bir kişide hangi özellik
BULUNMAZ?
a) Çirkinlik
b) Kabalık
c) Zariflik
d) Zarar verme
21. Ahlakın iki boyutundan bahsedilebilir. Birinci
boyutu, Allah’a karşı güzel ahlaklı olmaktır. Ahlakın
ikinci boyutu nedir?
a) İnsanlara karşı güzel ahlaklı olmaktır.
b) Helal para kazanmaktır.
c) Savurgan olmamaktır.
d) Çevreye karşı duyarlı olmaktır.
22. Güzel ahlaklı birinde aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
a) Saygı
b) Sevgi
c) Duyarlılık
d) Kibir
23. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi “İslam Dini” nin
özelliklerinden DEĞİLDİR?
a) Din, dil, ırk ayırımı yoktur.
b) Ötekileştirmeyi ve ümitsizliği engeller.
c) Rekabet ve güç kontrolünü ele geçirme çabası
içindedir.
d) İyiyi, doğruyu ve güzeli tavsiye eder.
24. Peygamberimiz (sav), İslam dininde insanları neye
benzetmiştir?
a) Kelepçe
b) Tarağın dişleri
c) Zincirin halkaları
d) Kitabın sayfaları
25. İslam dininde üstünlük ne ile olur?
a) Takva ile
b) Çok namaz kılarak
c) Çok çalışarak
d) İlim öğrenerek
26. “Takva” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
DOĞRUDUR?
a) Allah’ın rızasına götürecek olan engellerden
uzaklaşmamızdır.
b) Sakınmak demektir.
c) Allah’ın emirlerine en çok uyan ve yasaklarından
en çok sakınan kişidir.
d) Hepsi
CEVAPLAR:
1-B 2-C 3-C 4-A 5-B 6-D 7-B 8-C 9-A 10-D
11-B 12-A 13-B 14-C 15-D 16-D 17-A 18-B
19-C 20-C 21-A 22-D 23-C 24-B 26-B 26-D

ORTAOKUL KATEGORİSİ SORUMLULUK
ŞERBETİ(Sayfa: 59-69)

 1. Aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisinin
  konusu “sorumluluk” DEĞİLDİR?
  a) “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri
  ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter.”
  (Ebu Davud, Zekat, 45)
  b) “İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?”
  (Kıyame,36)
  c) “(Mü’min) kardeşinize gülümsemeniz
  sizin için sadakadır.” (Tirmizi, Birr,36.)
  d) “İman edip de Salih amel işleyenler (ise)
  –ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden
  başka bir şey teklif etmeyiz-, işte onlar
  cennetliktir. Onlar orada ebedi
  kalacaklardır.” (A’raf, 42)
  2. “Sırf ibadetle meşgul olman doğru değil.
  Kendinin kendin üzerinde, çoluk çocuğunun
  senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine
  hakkını vermelisin.” (Buhari, Savm, 51)
  Yukarıdaki hadisin konusu aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Sorumluluk
  b) İbadet
  c) Namaz
  d) Temizlik
  3. “İçinizden her kim, çirkin bir davranış veya
  nahoş bir şey gördüğünde, onu ……..
  değiştirsin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü
  yoksa …….. değiştirsin. Buna da gücü
  yetmiyorsa, gönlünde o şeye veya harekete
  buğzetsin (tepkisini canlı tutsun). Bu
  sonuncu tavır, imanın en zayıf şeklidir.”
  (Müslim, İman, 78)
  Yukarıdaki hadiste boşluklara sırasıyla
  hangileri gelmelidir?
  a) Diliyle – eliyle
  b) Eliyle – diliyle
  c) Kalbiyle – diliyle
  d) Aklıyla – diliyle
  4. Bir gece Hızır dede ile görüşüldükten sonra
  kampa dönüldü. O gecenin sabahında herkes
  uyuya kalmıştı Sabah erkenden kalkarak
  ailesine güzel bir şekilde kahvaltı hazırlayan
  kişi kimdi?
  a) Zeynep Hanım
  b) Sema
  c) Hilmi
  d) Hasan
  5. Sabah ablasının kahvaltı hazırlamasından
  etkilenerek, babasının isteği üzerine dereden
  abdest almak için su almaya giden kişi
  kimdir?
  a) Sema
  b) Hasan
  c) Hilmi
  d) Fatma
  6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
  YANLIŞTIR?
  a) Bir insan söylediklerinden,
  davranışlarından, üzerine aldığı görevin
  sonuçlarından sorumludur.
  b) Sorumluluk, özgürlüktür.
  c) İnsanlar birbirleriyle etkileşim
  içindedirler.
  d) Toplum içinde uymamız gereken
  kuralların hepsi yazılı olan kurallardır.
  7. Sorumluluklarını yerine getiren bir kişi
  aşağıdakilerden hangisini HİSSETMEZ?
  a) Mutluluk
  b) Huzur
  c) Uyumsuzluk
  d) Özgürlük
  8. İçimizden geldiği gibi yaşamak NEDİR?
  a) Özgürlük
  b) Başıboşluk
  c) Sorumluluk
  d) Olgunluk
  9. Yeryüzüne hangi amaçla gelmiş OLAMAYIZ?
  a) İyi huylarımızı tecrübe ederek geliştirmek
  b) İyi huylarımızla birlikte olgunlaşmak
  c) Hayatı dilediğimiz gibi yaşamak
  d) Peygamberimizin (sav) ahlakı ile
  ahlaklanmak
  10. Kitabımızda huylar neye benzetilmiştir?
  a) Kas
  b) Kemik
  c) Kalp
  d) Kıkırdak
  11. Hangi huyumuzu çok kullanırsak, o daha çok
  gelişir. Doğru sözlü olmayı geliştirirsek hangi
  huy gelişemez?
  a) Güzel ahlak
  b) Yalancılık
  c) Tembellik
  d) Sorumluluk
  12. I-Önemsemek
  II-İlgi göstermemek
  III-Umursamak
  IV-Ciddiye almak
  V-Boş vermek
  Yukarıdakilerden hangileri sorumluluk sahibi
  bir insanın ÖZELLİKLERİNDENDİR?
  a) I-II-III
  b) I-III-V
  c) II-IV-V
  d) I-III-IV
  13. Çocuklar, sorumluluk şerbetini Hızır dededen
  kimin veya kimlerin sayesinde
  kazanmışlardı?
  a) Hasan
  b) Hasan ve Fatma
  c) Hilmi ve Sema
  d) Sema
  14. Güven veren bir kişide aşağıdaki
  özelliklerden hangisi BULUNMAZ?
  a) Duyarlı olmak
  b) Umursamamak
  c) İlgili olmak
  d) Sorumluluk sahibi olmak
  15. Kendimize karşı olan sorumluluklarımız
  nelerdir?
  a) Kendi hayatımıza karşı sorumlu
  olduğumuzu bilmektir.
  b) Niçin yaratıldığımızı düşünmek ve
  yaratılış gayemize uygun yaşamaktır.
  c) Akıl, beden ve ruh sağlığımızı korumaktır.
  d) Hepsi
  16. Kendi hayatının sorumluluğunu üstlenen bir
  kişinin aşağıdakilerden hangini yapması
  BEKLENEMEZ?
  a) Helal ve sağlıklı beslenir.
  b) Kimlerle arkadaş olacağına dikkat eder.
  c) Tüm isteklerini almaya çalışır.
  d) İsraf etmeden, kanat sahibi olmayı bilir.
  17. Hızır dede sorumluluk şerbeti hakkında nasıl
  bilgi vermiştir?
  a) Yapılması çok kolay ve tadı güzeldir.
  b) Yapılması zahmetlidir, tadı ise
  muhteşemdir.
  c) Kimse bu şerbeti yapamaz.
  d) Şerbeti bir kez tadan bir daha tatmak
  istemez.
  CEVAPLAR:
  1-C 2-A 3-B 4-B 5-C 6-D 7-C 8-B 9-C 10-A
  11-B 12-D 13-C 14-B 15-D 16-C 17-B

ORTAOKUL KATEGORİSİ
ADALET YEMİŞİ(Sayfa:70-82)

 1. Aşağıdaki ayet ya da hadislerden
  hangisinin konusu adalet DEĞİLDİR?
  a) “Her hak sahibine hakkını ver.” (Buhari, Savm, 51)
  b) Çocuklarınız arasında adaletli davranın, çocuklarınız arasında
  adaletli davranın.”(Ebu Davud,Buyu, 80)
  c) “Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik…” (Ankebut Suresi, 8)
  d) “(Herhangi bir konuda) hakemlik yaptığınız zaman adil olun.” (Taberani, el-Mu’cemu’l-evsat, IV, 40-41)
  2. “Şu bir gerçek ki Allah, size emanet (ve
  iş)leri mutlaka ehline (İslam’a göre ahlakı
  sağlam, yeteneklilere) vermenizi, insanlar
  arasında hükmettiğiniz zaman adaletle
  hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah,
  bununla size ne güzel öğüt veriyor!
  Şüphesiz Allah, (her şeyi) işiten ve
  görendir.” (Nisa, 58)Yukarıdaki ayetin
  konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Adalet
  b) Sevgi
  c) Anne-babaya hürmet
  d) İman
  3. Ahmet Bey, hazine arama oyununu ne
  zaman öğrenmişti?
  a) Sokakta arkadaşlarından
  b) Okulda beden eğitimi dersinde
  c) Babasından
  d) İzcilik yaparken
  4. Hazine bulma oyununda kimler daha
  başarılıydı?
  a) Hasan ve Hilmi
  b) Hasan ve Sema
  c) Fatma ve Sema
  d) Hilmi ve Fatma
  5. Hazine bulma oyununda dal parçasına ilk
  ulaşan kişi kimdi?
  a) Sema
  b) Fatma
  c) Hilmi
  d) Hasan
  6. Hazine oyununda çocukların ödülü neydi?
  a) Cep telefonu
  b) Güzel bir yemek
  c) Kitap
  d) Çanta
  7. Hazine oyunu oynadıkları günün
  akşamında Hızır dede ile buluşan
  çocukların, ödülü hak etmelerinin sebebi
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Çocukların güzel bir adalet örneği
  sergilemeleri
  b) Çocukların takımları ayarlarken adil
  davranmaları
  c) Hasan’ın itiraz etmeden oyunu
  kazanan kardeşine hakkını vermesi
  d) Hepsi
  8. İyiliği, sürekli ve kalıcı bir hale getirmek
  için kendimize hangi soruyu sormalıyız?
  a) Bizim için en iyisi hangisidir?
  b) İnsanlar ne düşünürler?
  c) En adil olan nedir?
  d) Bu işten nasıl fayda sağlarım?
  9. Adalet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
  YANLIŞTIR?
  a) Adalet, bir şeye hakkını vermektir.
  b) Adalet, zenginin yanında olmaktır.
  c) Adalet Allah, insan, kainat ve eşya
  arasındaki uyumu gerçekleştirme
  arayışıdır.
  d) Adalet, hiçbir ayırım yapmadan, her
  koşulda hakkın, haklının yanında olma
  cesaretini göstermektir.
  10. “İyilik yapana iyilik yapmak her kişinin,
  kötülük yapana iyilik yapmak ….. kişinin
  işidir.”
  Yukarıdaki boşluğa hangi kelime
  getirilmelidir?
  a) Her
  b) Er
  c) Tüm
  d) Kötü
  11. Hızır,adaleti kitabımızda neye
  benzetmektedir?
  a) Yemiş
  b) Sabır
  c) Kalem
  d) Dağ
  12. Aşağıdaki davranışlardan hangisini
  yaparsak adil davranmış OLMAYIZ?
  a) Güçlü ile zayıfın, iyi ile kötünün,
  mazlum ile zalimin arasında bozulmuş
  dengeyi kurarsak
  b) Karşımızdaki kişiye hiçbir şekilde
  ayrıcalık yapmazsak
  c) Adaletli olanın yanında yer alırsak
  d) Sevdiğimiz birinin hatasını görmezden
  gelirsek
  13. Aşağıdakilerden hangisi adaleti
  ENGELLER?
  a) Gurur
  b) Öfke
  c) Güçlü olma isteği
  d) Hepsi
  14. “Azim” ne demektir?
  a) Zalim olmak pahasına sürekli gayret
  etmektir.
  b) Gururlu olmaktır.
  c) Adaletten sapmadan sürekli gayret
  etmektir.
  d) İnsanlara zulüm etmektir.
  15. “…….. insanı olgunlaştırır, ……. ise
  zavallılaştırır.”
  Yukarıdaki sözde boşluklara hangi
  kelimeler getirilmelidir?
  a) Gurur – azim
  b) Azim – hırs
  c) Hırs – kibir
  d) Kibir – hırs
  16. Aşağıdakilerden hangisi İmam Gazali’nin
  sözüdür?
  a) Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.
  b) Adalet eşyadan başlar.
  c) İyi olmak kolaydır, zor olan adil
  olmaktır.
  d) Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp
  adil gibi görünmektir.
  17. “Adalet eşyayı yerine koymakla başlar.”
  sözüyle anlatılmak istenen nedir?
  a) İnsanlara saygılı davranmalıyız.
  b) Kendimizden küçükleri korumalıyız.
  c) Eşyayı yerli yerine koyup, zarar
  görmemesine özen göstermeliyiz.
  d) Yeni çıkan eşyalara sahip olmalıyız.
  18. *Temizliğe dikkat etmek
  *Sağlıklı ve yeterli miktarda
  beslenmek
  *Az uyumak
  *Çevre düzenine katkıda
  bulunmak
  *Haksızın yanında yer almak
  Yukarıdakilerden kaç tanesini
  yapmak, adil olmak için olgun bir
  seviyedir?
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 5
  19. “Bir kötülük gördüğünüz zaman onu
  elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle
  düzeltiniz. Ona da gücünüz yetmezse
  kötülüğe ….. buğz ediniz.”
  Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime
  getirilmelidir?
  a) Kalbinizle
  b) Elinizle
  c) Gözlerinizle
  d) Kulağınızla
  20. Bir adaletsizlik gördüğümüz zaman nasıl
  DAVRANMALIYIZ?
  a) Bize dokunmuyorsa hiçbir şey
  yapmamalıyız.
  b) Duyarsız olmalıyız.
  c) Sevdiğimiz birinin hatasını görmezden
  gelmeliyiz.
  d) Adaletsizliğe duyarsız kalmamalıyız.
  21. Adalet ile sabır kitabımızda neye
  benzetilmiştir?
  a) Saç ile tarak
  b) Göz ile kulak
  c) Etle tırnak
  d) Çocuk ile öğretmen
  CEVAPLAR:
  1- C 2-A 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-B 9-B
  10-B 11-A 12-D 13-D 14-C 15-B 16-B
  17-C 18-B 19-A 20-D 21-C

ORTAOKUL KATEGORİSİ SABIR CEVİZİ
(Sayfa:83-89)
1. “Ey iman edenler! Sabır ve namaz/dua ile
(Allah’tan) yardım isteyin. Şüphesiz Allah …….
beraberdir.” (Bakara, 153)
Yukarıdaki ayette boşluğa hangi kelime
gelmelidir?
a) Çalışanlarla
b) Sabredenlerle
c) Uyuyanlarla
d) Fasıklarla
2. Dinin direği olan ve kulu Allah’a (cc) yaklaştıran
ibadet nedir?
a) Oruç
b) Hac
c) Namaz
d) Zekat
3. Cesaret, zorluklara göğüs germek ve direnmek
anlamında ahlaki bir disiplin olan şey nedir?
a) Güç
b) Azim
c) Korku
d) Sabır
4. “Ey iman edenler! Sabır ve namaz/dua ile
(Allah’tan) yardım isteyin. Şüphesiz Allah
sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153)
Yukarıdaki ayette güçlüklerin çözülmesi için
Allah’u Teala’nın (cc) yardımını sağlayacak olan
vesile nelerdir?
a) Sabır ve namaz
b) Namaz ve oruç
c) Zekat ve sabır
d) Oruç ve sabır
5. Aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisinin
konusu “sabır” DEĞİLDİR?
a) “Sabret, çünkü Allah, ‘iyilik yapan, iyi
harekette bulunan’ların mükafatını zayi
etmez.” (Hud,115)
b) “… Kim sabrederse, Allah ona dayanma
gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve
daha geniş bir ikram verilmemiştir.”
(Müslim, Zekat, 124)
c) “(Mü’min) kardeşinize gülümsemeniz sizin
için sadakadır.” (Tirmizi, Birr, 36)
d) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz/dua ile
(Allah’tan) yardım isteyin. Şüphesiz Allah
sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153)
6. “Kim ……. , Allah ona dayanma gücü verir.
Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir
ikram verilmemiştir.” (Müslim, Zekat, 124)
Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime
gelmelidir?
a) Namaz kılarsa
b) Dürüst olursa
c) Sabrederse
d) Zekat verirse
7. Zeynep Hanım, kızı Sema’nın çadırına girerken
ne yapmıştır?
a) Yavaşça çadırı açmıştır.
b) Nazikçe müsaade istemiştir.
c) Sema’ya bağırmıştır.
d) Hızlıca çadıra girmiştir.
8. Sema, ikindi ile akşam vakti arası serbest
zamanda oldukları zaman, annesi Zeynep
Hanım ondan cep telefonunu istediğinde nasıl
davranmıştır?
a) Oyun oynadığını söylemiştir.
b) Telefonunun beş dakika sonra vereceğini
söylemiştir.
c) Annesini duymazlıktan gelmiştir.
d) Annesine telefonunu vermiştir.
9. Sema, cep telefonunu annesi Zeynep Hanım’a
verdiği zaman, annesinin konuşmasının
bitmesini beklemek yerine ne yapmaya karar
verdi?
a) Kardeşi Hilmi ve Abisi Hasan ile top
oynamaya karar verdi.
b) Ablası Fatma ile birlikte kurabiye yapmaya
karar verdi.
c) Babası ile dereden su getirmeye karar verdi.
d) Yatıp uyumaya karar verdi.
10. Zeynep Hanım, kamptayken önemli bir iş
problemini nasıl çözmüştür?
a) Eşinin yardımı sayesinde
b) Sema’nın kendisine cep telefonunu vermesi
sayesinde
c) Hasan’ın fikri sayesinde
d) Arkadaşlarının yardımı sayesinde
11. Hızır, sabır cevizlerinin üzerine ne
damlatmıştır?
a) Su
b) Yağ
c) Özdenetim iksiri
d) Sihir iksiri
12. Özdenetim iksiri dökülen cevizlerin içinden
çıkan yeşil renkli, çok güzel olan meyvenin adı
nedir?
a) Sabır meyvesi
b) Hoşgörü meyvesi
c) Dua meyvesi
d) Selamet meyvesi
13. Sabırlı olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini
YAPMAMALIDIR?
a) Adaletten ve edepten vazgeçmemelidir.
b) Duygularının kontrol edebilmelidir.
c) Yaşadıklarımızın bize bir şeyler öğretmesine
izin verebilmektir.
d) Aceleci olmalıdır.
14. Acı, yoksulluk, haksızlık ve üzücü durumlar
karşısında, ses çıkarmadan onların geçmesini
bekleme erdemi; dayanıklılık olan şey nedir?
a) Telaş
b) Mutluluk
c) Üzüntü
d) Sabır
15. Aşağıdakilerden hangi davranışı yapmasını
sabırlı bir kişiden BEKLEMEYİZ?
a) İstediğimiz bir giysi alınmadığında, bazen
ondan vazgeçmektir.
b) Bir şeyi öğrendiğimizde öğrendiğimizi,
alışkanlık ve ahlaka dönüştürmektir.
c) Çözümle meşgul olmaktır.
d) Bize zarar veren arkadaşımıza zarar
vermektir.
16. Sahip olduklarımızı görebilmek ve bunlar için
Allah’a (cc) teşekkür etmek nedir?
a) İhlas
b) Dua
c) Şükretmek
d) Tevekkül etmek
17. Sabırlı olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini
YAPMAMALIDIR?
a) Adaletten ve edepten vazgeçmemelidir.
b) Duygularının kontrol edebilmelidir.
c) Yaşadıklarımızın bize bir şeyler öğretmesine
izin verebilmelidir.
d) Aceleci olmalıdır.
18. Aşağıdakilerden hangi davranışı yaparsak
sağlam bir karaktere sahip OLABİLİRİZ?
a) İsteklerimizi hemen yerine getirmek
b) İsteklerimiz yerine gelene kadar ailemizi
sıkıştırmak
c) Sorumluluklarımızı yerine getirirken sabırlı
olmak
d) Her konuda aceleci davranmak
19. Sabır ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
YANLIŞTIR?
a) İsteklerimizden bazen vazgeçmektir.
b) Zarar vermek, yıkmak demektir.
c) Adaleti sağlamaktır.
d) Zararı onarmaktır.
20. Sabırlı olan bir kişinin hangi davranışı yapması
BEKLENEMEZ?
a) Çok istediğimiz bir cep telefonundan
vazgeçmek
b) Bize zarar veren bir arkadaşımızı
engellemek
c) Öğrendiklerimizi alışkanlık haline getirmek
d) Bize zarar veren arkadaşımıza zarar vermek
21. “Sabrın sonu ….. “
Yukarıdaki boşluğa hangi kelime
GETİRİLMELİDİR?
a) Güzelliktir
b) Selamettir
c) Belli değildir
d) Kavuşmaktır
22. Allah-u Teala (cc) sabırlı olan kişileri ne ile
ödüllendirir?
a) Para
b) Eşya
c) Selamet
d) Sıkıntı
23. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?
a) Sabır ile umut birbirine her zaman çok
yakındır.
b) Selamet konusunda umudu kesmemeliyiz.
c) Sabrın sonu selamettir.
d) Sabırsız insanları Allah (cc) sever.
24. Aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir kişinin
özelliklerindendir?
a) Çalışkan ve başarılı olurlar.
b) Herkes tarafından sevilirler.
c) Allah’ın (cc) sevdiği insanlardır.
d) Hepsi
25. Aşağıdakilerden hangisi sabırsız bir kişinin
özelliklerinden biri OLAMAZ?
a) Kolay hata yaparlar.
b) Engellendikleri zaman aşırı tepkili ve
uyumsuz olurlar.
c) Herkes tarafından sevilirler.
d) Sorumluluklarını yerine getirmede
zorlanırlar.
CEVAPLAR
1- 2-C 3-D 4-A 5-C 6-C 7-B 8-D 9-A 10-B
11-C 12-D 13-D 14-D 15-D
16-C 17-D 18-C 19-B 20-D 21-B 22-C
23-D 24-D 25-C

ORTAOKUL KATEGORİSİ SAYGI HOŞAFI
(Sayfa:91-99)
1. “Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye
etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak
taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte
bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye
tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.”
(Lokman, 14)
Yukarıdaki ayette kimlere şükretmekten bahsedilmiştir?
a) Allah’a (cc)
b) Anneye
c) Babaya
d) Hepsine (Sayfa: 91)
2. Lokman Suresi 14. ayette, bebeklerin ne zamana kadar
anne sütünden ayrılmaları gerektiği bildirilmiştir?
a) 6 ay
b) 1 yıl
c) 2 yıl
d) 3 yıl (Ortaokul – Sayfa:91)
3. “…… kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne
babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya,
uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında
bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve
……duran kimseyi asla sevmez.” (Nisa, 36)
Yukarıdaki hadiste boşluklara sırasıyla hangi kelimeler
gelmelidir?
a) Allah’a – çalışıp
b) Allah’a – böbürlenip
c) İnsanlara – gururlanıp
d) Birbirinize – kibirlenip (Sayfa:91)
4. Aşağıdaki hadis veya ayetlerden hangisinin konusu
“saygı” DEĞİLDİR?
a) “Bir genç, yaşından dolayı bir kimseye saygı
gösterirse Allah (cc) da yaşlanınca kendisine saygı
gösterecek kişiler takdir eder.” (Tirmizi, Birr,75.)
b) “Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye
etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara
katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde
olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da anababana
şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş
ancak banadır.” (Lokman, 14)
c) “Allah’a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak
koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere,
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın
arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi
davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip
duran kimseyi asla sevmez.” (Nisa, 36)
d) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz/dua ile (Allah’tan)
yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle
beraberdir.” (Bakara, 153) (Sayfa:91-92)
5. “Allah’a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.
Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın
komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya,
ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini
beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.”
(Nisa, 36)
Yukarıdaki ayete bakarak Allah (cc) kimleri SEVMEZ?
a) Alçakgönüllü ve yardımsever kişileri
b) Kendini beğenen ve böbürlenen kişileri
c) Saygılı ve terbiyeli kişileri
d) Anne-babaya ve çevresindekilere iyi davranan kişileri
(Ortaokul – Sayfa:91)
6. “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı
göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizi, Birr, 15)
Yukarıdaki hadiste hangi konudan BAHSEDİLMEMİŞTİR?
a) Büyüklere karşı saygılı olmak
b) Küçüklerimize merhamet etmek
c) İnsanlara karşı sevgi ve saygı duymak
d) Nimetlere şükretmek (Ortaokul – Sayfa:92)
7. “Birbirini sevmede, birbirine acımada ve birbirine şefkat
göstermede müminler bir ….. gibidir. Vücudun bir uzvu
rahatsız olunca diğer uzuvları da ona ortak olur.”
(Riyazü’s-Salihin C3, Sh1610)
Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime getirilmelidir?
a) Bütün
b) Kanat
c) Vücut
d) Topluluk (Ortaokul – Sayfa:92)
8. Okuduğu kitabın heyecanlı yerlerinde dizlerini karnına
çekerek, kitabı yüzüne yaklaştıran kimdi?
a) Hasan
b) Hilmi
c) Sema
d) Fatma (Sayfa:93)
9. Aşağıdakilerden hangisi kamp alanının özellilerinden biri
DEĞİLDİR?
a) Yeşillik olması
b) Sık ağaçlı olması
c) Göl olması
d) Serin olması (Ortaokul- Sayfa:93)
10. Saygı nedir?
a) Yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmektir.
b) Herhangi bir konuyu anlamayan arkadaşımıza, o
konuyu anlatmaktır.
c) Büyük, değerli ve önemli kişilere karşı sevgi ve
bağlılık duygusudur.
d) Kendi başımıza sorunumuzu halletmektir. (Ortaokul-
Sayfa:96)
11. “Saygı” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?
a) Karşımızdaki kişiye ilgi göstermektir.
b) Karşımızdaki kişiye değer vermektir.
c) Karşımızdaki kişinin duygularını önemsememektir.
d) Karşımızdaki kişinin ihtiyaçlarına duyarlı olmaktır.
(Ortaokul-Sayfa:97)
12. Saygının olduğu yerde ne olur?
a) Sevgi
b) İyi ilişkiler
c) Kişilik gelişmesi
d) Hepsi (Ortaokul-Sayfa:97)
13. Hızır dede, saygının neyin kabı olduğunu söylüyor?
a) Sevginin
b) İsteklerin
c) Denetimin
d) Çalışmanın (Sayfa:97)
14. Hızır dede kampta çocuklara saygı ile ilgili hangi içeceği
içirdi?
a) Saygı şurubu
b) Saygı hoşafı
c) Saygı cevizi
d) Saygı şerbeti (Ortaokul-Sayfa:97)
15. Saygılı bir kişiden hangi davranışı BEKLEMEYİZ?
a) Kimsenin sözünü kesmez
b) Herkesin fikrini dinler.
c) Kardeşine karşı duyarsızdır.
d) Ailesine önem verir. (Ortaokul-Sayfa:97)
CEVAPLAR:
1- D 2-C 3-B 4-D 5-B 6-D 7-C 8-A 9-C 10-C 11-C
12-D 13-A 14-B 15-C

ORTAOKUL KATEGORİSİ SINIRLAR KARPUZU (Syf:100-111)

 1. “(Resulüm!) Kullarım sana, beni soracak olurlarsa
  (bilsinler ki) ben, şüphesiz onlara çok yakınım. (İsterse
  gönlünden geçirsin.) Bana dua edenin duasına icabet
  eder (kabul eder)im. O halde onlar da benim davetimi
  kabul ed(ip bana itaat et)sinler ve bana iman(da
  sebat) etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola (kurtuluşa)
  ulaşmış olurlar.” (Bakara, 186) Yukarıdaki ayet
  mealinde hangi konudan BAHSEDİLMEMİŞTİR?
  a) Dua eden kişinin duasının kabul olunacağından
  b) Allah-u Teala’nın (cc) insanlara çok yakın
  olmasından
  c) Namazı kılıp, zekatı vermekten
  d) İman eden kişinin kurtuluşa ulaşacağından
  (S.:100)
  2. Aşağıdaki hadis veya ayetlerden hangisinin konusu
  Allah’ın koyduğu sınırlarla ilgili DEĞİLDİR?
  a) (O mü’minler;) tevbe edenler, ibadet edenler,
  hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde
  edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye
  çalışanlar ve Allah´ın sınırlarını (koyduğu
  hükümleri) koruyanlardır. (İşte, böyle)
  mü’minlere (cenneti) müjdele! (Tevbe, 112)
  b) Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan
  değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman
  nefsini yenen kimsedir. (Müslim, Birr107)
  c) Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı temiz
  (yiyecek ve giyecek) şeyleri (kendinize) haram
  edip yasaklamayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü
  Allah,sınırı aşanları sevmez. (Maide, 87)
  d) Bunlar, Allah’ın sınırları (kanunları)dır. Kim
  Allah’a ve Peygamber’ine itaat ederse, O da onu
  alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar ki;
  orada ebedi olarak kalacaklardır. (İşte) bu en
  büyük kurtuluş (ve saadet)tir. (Nisa, 13) (S.:100)
  3. (O mü’minler;) tevbe edenler, ibadet edenler, hamd
  edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler,
  iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve
  Allah´ın sınırlarını (koyduğu hükümleri) koruyanlardır.
  (İşte, böyle) mü’minlere (cenneti) müjdele! (Tevbe,
  112)
  Yukarıdaki ayete bakarak kimlere cennetin
  müjdelendiğini SÖYLEYEMEYİZ?
  a) Secde edenlere
  b) Hamd edenlere
  c) Tevbe edenlere
  d) İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye
  çalışmayanlardan (S.:100)
  4. Allah-u Teala’nın (cc) koymuş olduğu sınırlara uygun
  yaşayanlar ile bu sınırları ihlal eden kişilerin durumu
  kitabımızda neye benzetilmiştir?
  a) Ateşe yaklaşmayan kişi ile ateşin içine atlayan
  kişinin durumu
  b) Haram yiyen ve haram yemeyen iki kişinin
  durumu
  c) Gemiye binmiş, gemi içindeki yerleri kura ile
  belirlenmiş iki grup insanın durumu
  d) Uçak ile seyahate çıkmış üç grup insanın durumu
  (S.:101)
  5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?
  a) Doğru yol İslam’dır.
  b) İnsanların uyarıcısı Kur’an’ı Kerim’dir.
  c) Allah’ın yasakladığı şeyler vardır.
  d) Allah’ın sınırladığı davranışlar yoktur. (S.:102)
  6. Şüpheli şeylerden sakınanlar dinini ve ırzını (namus ve
  haysiyetini) korumuş olur. Şüpheli şeylere düşenler
  ise neye düşmüş olur?
  a) Haram
  b) Helal
  c) Korku
  d) Mutluluk (S.:102)
  7. Hasan, havanın güzel olduğu bir gün kendi çadırında
  ders çalışmaya karar vermiş. Fatma’da abisi ile
  voleybol oynamak isteyince nasıl davranmış?
  a) Hemen abisinin çadırına girerek ona isteğini
  söylemiş.
  b) Sema’yı çadıra yollayarak oyun oynamak
  istediğini söyletmiş.
  c) Önce abisini çağırmaya karar vermiş ama
  sonradan ona saygı duyduğu için onu
  çağırmaktan vazgeçmiş.
  d) Babası ile Hilmi’nin güçlü bir takım oluşturacağını
  düşündüğü için hemen abisinin çadırına gitmiş.
  (S.:104)
  8. Kitabımızda sınırlarla ilgili bölümde sınırlar hangi
  meyveye benzetilmiştir?
  a) Kavun
  b) Karpuz
  c) Çilek
  d) Elma (S.:105)
  9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?
  a) Her insanın kendi sınırları vardır.
  b) Başkasının sınırına girersek onun hakkını yemiş
  oluruz.
  c) Bir kişi kendi sınırından çıkmaya başlarsa
  kötüleşir.
  d) Karpuzun sınırı çekirdekleridir. (S.:105)
  10. Sınırlar testini geçen kişi kimdi?
  a) Fatma
  b) Sema
  c) Hilmi
  d) Hasan (S.:105)
  11. Sınırsızlık kime aittir?
  a) İnsanlara
  b) Hayvanlara
  c) Cenab-ı Hakk’a
  d) Tüm canlılara (S.:106)
  12. Sınırları aştığımız zaman ne olur?
  a) Toplumda huzur olur.
  b) Refah ve mutluluk olur.
  c) Dayanışma olur.
  d) Kaos ve çatışma olur. (S.:106)
  13. Sınırların eşyalar, canlılar ile onların varlıklarını
  sürdürmeleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
  a) Sınırlar, eşyaları, canlıları korur ve varlıklarını
  sürdürmelerini sağlar.
  b) Sınırlar, kişinin kendisini emniyette hissederek
  hareket edebileceği alanları belirleyen
  işaretlerdir.
  c) Sınır, kişinin kendisini kontrol etmesini,
  seçenekler arasından karar vermesini, verdiği
  kararın sonuçlarını görmesini sağlar.
  d) Hepsi (S.:106)
  14. Kişilerin duygusal ve fiziksel güvenliğini ve hareket
  alanını belirleyen, belirlenen bu hareket alanında da
  özgürce hareket etmesini sağlayan şey nedir?
  a) Karşılıklı alış-veriş
  b) Karşılıklı saygı oluşturan sınırlar
  c) Sınırların kaldırılması
  d) Duyarsızlık (S.:106)
  15. Sınırları neden korumaya çalışırız?
  a) Özgür olmak için
  b) İnsanlara yardım etmek için
  c) Neyi yaptığımızda zarar göreceğimizi, hangi
  kurallara dikkat edersek kendimizi güvende
  hissedeceğimizi öğrenmek için
  d) Kimsenin bizim sınırımıza girmemesi için (S.:106)
  16. Trafik kuralları neden konulmuştur?
  a) Daha fazla para kazanmamız için
  b) İnsanlara yardım etmek için
  c) Kişilerin mal ve canlarını korumak için
  d) Tüm canlıların doğada rahat yaşamaları için
  (S.:107)
  17. İlk insan ve atamız olan Hz. Adem’e (as) hangi sınır
  konulmuştur?
  a) Cennetten çıkmama sınırı
  b) Ağaca dokunmama sınırı
  c) Canlılara dokunmama sınırı
  d) Konuşmama sınırı (S.:107)
  18. Hz. Adem’in (as) cennetten çıkarılmasına sebep olan
  davranış hangisidir?
  a) Şeytanla konuşması
  b) Ağaca dokunarak elmayı yemesi
  c) Kaptan su içmesi
  d) Canlılara zarar vermesi (S.:108)
  19. Hz. Adem (as) dünyaya gönderilince nasıl
  DAVRANMAMIŞTIR?
  a) Tövbe etmiştir.
  b) Hatasını onarmaya çalışmıştır.
  c) Hatasını kabul etmemiştir.
  d) Hatasında ısrar etmemiştir. (S.:108)
  20. İnsanlığın ebedi düşmanı olan İblis, sınırlarını aştıktan
  sonra nasıl davranmıştır?
  a) Hatasında ısrar etmiştir.
  b) Hatasını kabullenmiştir.
  c) Tövbe etmiştir.
  d) Pişman olmuştur. (S.:108)
  21. İnsanlık için iki rol model aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hz. Adem (as) – Hz. Ali
  b) Hz. Adem (as) – İblis
  c) İblis – Ebu Cehil
  d) Ebu Cehil – Hz. Muhammed (sav) (S.:108)
  22. Sosyal ilişkilerde sınırların bilinmesinin faydası hangisi
  OLAMAZ?
  a) Uyum sağlamamızı sağlar.
  b) Neyin ne kadar yapılabileceğini anlamamızı
  sağlar.
  c) İnsan ilişkilerini geliştirir.
  d) Çatışmalar çıkarır. (S.:109)
  23. Sınırların iki yöneticisi vardır. Bunlar nelerdir?
  a) Saygı ve iman
  b) Haya ve utanma
  c) Haya ve saygı
  d) Saygı ve sevgi (S.:109)
  24. Aşağıdakilerden hangisi ‘güzel ahlak’ yolcusu olmaya
  hak kazanır?
  a) Yolculuk yapmayı seven kişiler
  b) Haya ve saygı duygularını hissedebilen kişiler
  c) Yalnızca gezmeyi sevenler
  d) İnsanlara yardımcı olan kişiler (S.:109)
  CEVAPLAR:
  1- C 2-B 3-D 4-C 5-D 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A
  11-C 12-B 13-D 14-B 15-C 16-C 17-B 18-B 19-
  C 20-A 21-B 22-D 23-C 24-B
  ORTAOKUL KATEGORİSİ MAHREMİYET SÜTÜ
  (Sayfa:112-122)
  1. “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka
  evlere (ve odalara girerken) izin almadan ve
  sahiplerine (seslenip) selam vermeden
  girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır.
  Herhalde bunu düşünüp anlarsınız.” (Nur, 27)
  Yukarıdaki ayetin konusu nedir?
  a) İman
  b) Temizlik
  c) Sadakat
  d) Mahremiyet (Ortaokul-Sayfa:112)
  2. Aşağıdaki ayetlerden hangisini konusu
  diğerlerinden farklıdır?
  a) “Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size
  izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Eğer
  size: “Geri dönün (müsait değiliz)
  denilirse, hemen dönün. Bu sizin için daha
  nezih (bir hareket)tir. Allah, yaptıklarınızı
  (hakkıyla) bilendir.” (Nur, 28)
  b) “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden
  başka evlere (ve odalara girerken) izin
  almadan ve sahiplerine (seslenip) selam
  vermeden girmeyin. Bu sizin için daha
  hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp
  anlarsınız.” (Nur, 27)
  c) “Çünkü Allah, kendilerine işledikleri
  amellerin en güzeli ile ecir verecek,
  lütfundan fazlasını da bahşedecektir ve
  Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.” (Nur,
  38)
  d) “Sizden olan çocuklar da erginlik çağına
  girince kendilerinden öncekilerin izin
  istediği gibi, izin istesinler. İşte böyle Allah
  size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi
  bilendir, hikmet sahibidir.” (Nur, 59)
  3. “Zandan sakının. Çünkü zan, yalanın ta
  kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak
  kabartmayın, birbirinizin özel hallerini
  araştırmayın, birbirinizle üstünlük yarışına
  girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize
  kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey
  Allah’ın kulları kardeş olun!” (Buhari, Edeb,57)
  Yukarıdaki hadiste hangi öğüt
  VERİLMEMİŞTİR?
  a) Üstünlük yarışına girilmemesi
  b) Zandan sakınılması
  c) Haset etmemek
  d) Haram yemek (Ortaokul-Sayfa:113)
  4. “Hiç kimsenin izinsiz olarak bir başkasının
  evinin içine bakması helal değildir. Eğer
  bakarsa izinsiz (eve) girmiş demektir.” (Tirmizi,
  Salat, 148)
  Yukarıdaki hadisten hangi yargıya
  VARAMAYIZ?
  a) Başkasının evinin içine izinsiz
  bakmamalıyız.
  b) Başkasının evinin içine izinsiz bakan kişi, o
  eve izinsiz girmiş demektir.
  c) Başkasının evinin içine bakmak helaldir.
  d) Başkasının evinin içine izinsiz bakmak helal
  değildir. (Ortaokul- Sayfa:113)
  5. Aşağıdakilerden hangisi YANLIŞ bir
  davranıştır?
  a) Gıybet yapmak
  b) Başkalarının gizli hallerinin araştırmamak
  c) Kalbi iman dolu olan kişi kimsenin
  gıybetini yapmaması
  d) Kimsenin evine izinsiz bakmamak
  (Ortaokul-Sayfa:113)
  6. Bir akşam telefonunu kardeşinin çadırında
  unutan, sabah da telefonun almak için çadırın
  önüne giden ama çadıra girmenin yanlış
  olacağını düşünerek çadıra girmeyen kişi
  kimdir?
  a) Hasan
  b) Hilmi
  c) Fatma
  d) Sema (Ortaokul-Sayfa:115)
  7. Kitap okumayı seven, kitapları herkes alabilsin
  diye, bitirdiği kitapların bir kısmını da çadırın
  yanındaki ağacın dibine koyan kişi kimdir?
  a) Sema
  b) Hilmi
  c) Hasan
  d) Fatma (Ortaokul-Sayfa:115)
  8. Mahremiyet testi gününde Hızır’ın çocuklara
  ikramı ne olmuştur?
  a) Su
  b) Nar
  c) Elma
  d) Süt (Ortaokul-Sayfa:117)
  9. “Mahremiyet” ile ilgili verilen bilgilerden
  hangisi YANLIŞTIR?
  a) Şahsiyetin, birey olmanın, dik duruşun,
  vakur olmanın temelini oluşturur.
  b) İnsanlar için özel olduğunuz bildiğiniz şeyi
  öğrenmekten kaçınmaktır.
  c) Mahremiyet sınırlarının aşılması ile mutlu
  bir toplum oluşur.
  d) Ruhsal ve manevi hayatın, kalıcı
  lezzetlerin, iç huzurun ve saadet
  toplumunun özüdür. (Ortaokul-Sayfa:118)
  10. Mahremiyet sınırlarının korunmasının, akıl ve
  ruh sağlığı ile olan ilişkisi hangisi OLAMAZ?
  a) Kişinin içyapısını korur.
  b) Toplumun korunmasını sağlar.
  c) Akıl ve ruh sağlığının başlangıcıdır.
  d) İnsanları mutsuz eder. (Ortaokul-
  Sayfa:118)
  11. Mahremiyetin farklı boyutları vardır.
  Kitabımızda mahremiyetin hangi
  boyutlarından BAHSEDİLMİŞTİR?
  a) Bedensel mahremiyet
  b) Giyimde mahremiyet
  c) Sosyal mahremiyet
  d) Hepsi
  12. Aşağıdakilerden hangisi “bedensel
  mahremiyet” ile ilgili DEĞİLDİR?
  a) Pijama ile sokağa çıkılması
  b) Kişinin toplumsal bir varlık olarak var
  olmak ve başkalarının varlığını da kabul
  etmekle yükümlü olması
  c) Kişinin toplumda sorumluluklarını yerine
  getirmesi
  d) Kişinin toplumda başkalarına faydalı
  olması
 2. Sokakta görünmek istemediğimiz kıyafetle,
  sosyal medyada da görülmememiz
  mahremiyetin hangi boyutu ile İLGİLİDİR?
  a) Bedensel mahremiyet
  b) Sosyal mahremiyet
  c) Giyimde mahremiyet
  d) İletişimde mahremiyet
  14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?
  a) Kişisel bilgileri, fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak, evin kapılarını açık bırakıp başkalarının evin en mahrem yerlerine dolaşmalarına izin vermek ve
  buna göz yummak gibidir.
  b) Sosyal medyada özel resimlerimizi
  paylaşmak güven duygumuzu artırır.
  c) Sosyal medyada çok dikkatli ve tedbirli olmalıyız.
  d) Uyku kıyafeti ile dışarıda gezilmemesi mahremiyet bilincinin göstergesidir.(Ortaokul-Sayfa:119)
  15. Sosyal mahremiyet, kiminle hangi şartlarda
  görüştüğümüzü, ne zaman nerede
  olduğumuzu ilgisi olmayan kişilerle paylaşmak
  kitabımızda neye benzetilmiştir?
  a) Kapaksız kitabı okumak
  b) İçi boş bardağa bakmak
  c) Duvarları yıkılmış evde yaşamak
  d) Ders çalışmadan sınava girmek
  16. Mahremiyet, gizlilik, kişisel alan izin olmadan
  aşıldığında ne oluşur?
  a) Şiddet
  b) Mutluluk
  c) Huzur
  d) Güven
  17. Manevi hayatın sınırı, derisi, perdesi olan şey aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Emniyet
  b) Rahmet
  c) Vicdan
  d) Mahremiyet
  18. Mahremiyet sahibi bir insan nelere dikkat eder?
  a) Giyimine
  b) Hak ve sorumluluklarına
  c) Sosyal medyada paylaşımlarına
  d) Hepsine
  CEVAPLAR:
  1- D 2-C 3-D 4-C 5-A 6-B 7-C 8-D 9-C 10-D 11-D 12-A 13-C 14-B 15-C 16-A 17-D 18-D

BURAYA TIKLA İNDİR

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir