6.Sınıf DKAB 1.Ünite Kısa Ders Notları

6.Sınıf DKAB 1.Ünite Kısa Ders Notları

6.SINIF DKAB 1.ÜNİTE DERS NOTLARI (KISA)​

Peygamber: Allahü Teala’nın emirlerini, yasaklarını, mesajlarını insanlara açıklayıp öğretmek amacıyla insanlar arasından seçip görevlendirdiği mübarek kişilerdir.

Resul: Allah’ın kendilerine ilahi kitap gönderdiği peygamberler.

Nebi: Allah’ın kendilerine ilahi kitap göndermediği, kendinden önce gönderilen kitabın hükümlerini devam ettiren peygamberler.

Vahiy: Allah’ın peygamberlere mesaj göndermesi. • Yüce Allah, ilk insan topluluklarından başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar her topluma peygamber veya peygamberler görevlendirmiştir. “Andolsun ki biz, … her millete bir peygamber gönderdik…” (Nahl suresi, 36. ayet) • Peygamberlere inanmak,İslam dininin inanç esaslarından birisidir.

Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler

Hz. Adem

Hz. İsmail

Hz. Davud

Hz. Zekeriya

Hz. İdris

Hz. İshak

Hz. Süleyman

Hz. Yahya

Hz. Nuh

Hz. Yakup

Hz. Eyyub

Hz. İsa

Hz. Hud

Hz. Yusuf

Hz. Zülkifl

Hz.Muhammed (S.A.V)

Hz. Salih

Hz. Şuayb

Hz. Yunus

Hz. Lut

Hz. Musa

Hz. İlyas

Hz. İbrahim

Hz. Harun

Hz. Elyesa

Hz.Lokman

Hz.Zülkarneyn

Hz.Üzeyr

Bilgi Notu: Kur’an’da Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyr isminde üç mübarek kişiden bahsedilir. Ancak bunların peygamber olup olmadıkları açıkça belirtilmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.