8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Ders Notları

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Ders Notları

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı:

                İnsanın yeme, içme, giyinme, barınma ve korunma gibi bir takım gereksinmeleri vardır. İhtiyaçlarımızın karşılanması için başkalarına ihtiyaç vardır. Öğrenmek için öğretmene, ekmek için fırıncıya, giyinmek için terziye, vb ihtiyaçlarımız vardır. Fakirlerinde zenginlerin malları üzerinde hakları vardır. Çünkü Allah “Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zariyat Suresi 19. Ayet)

Maddi yönden olduğu gibi manevi yönden de insanlar birbirine ihtiyaç duyarlar. Hastalandığında ziyaret etmek, ölümde taziyede bulunmak, sünnette tebrik etmek, üzüntülü, sevinçli ve mutlu günlerinde onlarla birlikte olmak gerekir.

Maddi İhtiyaçlarımız: sağlık, barınma, beslenme, elbise, çanta vb.

Manevi İhtiyaçlarımız: savgi, saygı, güven, inanç, özgürlük, eğitim, vb.

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Bir toplumda paylaşma ve yardımlaşma ne kadar dengeliyse toplumsal barış da o kadar sağlam olur. İslam Dini kardeşlik, sevgi, yardımlaşma ve yardımlaşma dinidir.

“Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar.  De ki: Maldan harcadığınız şey; ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler, ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.” (Bakara Suresi 215.Ayet) =Yardımlaşma ve dayanışma vurgulanmıştır.

“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”(Hadis) =Yardımlaşmanın önemi vurgulanmıştır. İnsanlara yardım etmeyen kimselerin dini görevlerini yerine getirmedikleri vurgulanmıştır.

“Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı ağrıdığında nasıl tüm vücut bundan rahatsız olursa bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda diğer müminler onun sıkıntısını paylaşır, derdiyle dertlenir, üzüntüsüyle üzülürler.” (Hadis) = İslam Dinindeki kardeşliğe vurgu yapılmış, yardımlaşma ve dayanışma nın önemi vurgulanmıştır.

“Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.” (Hadis) = yardımlaşmaya teşvik var. Toplumun derdiyle dertlenme.

“O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları  affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Al-i İmran Suresi 134.Ayet) = Yardımın sadece varlıklı insanların görevi olmadığını, yani yardımlaşmanın sınırı olmadığını vurgular.

“Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahrette ona kolaylık gösterir.” (Hadis) = Yardımda bulunmanın karşılıksız kalmayacağı, karşılığın Allah tarafından verileceği vurgulanıyor.

Not: Ensar: Mekke den Medineye göç eden Müslümanlara yardım eden, mallarını paylaşan Medineli Müslümanlara denir.

Muhacir: Mekke’den Medine’ye hicret (göç) eden Müslümanlara denir.

ZEKAT

Zekat: Zengin olan Müslümanların yılda bir kez mallarının yada paralarının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine Allah rızası için vermelerine denir. Zekat İslam’ın BEŞ şartından biridir. FARZ dır. “Namazı kılın, zekatı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür.” (Bakara Suresi 110. Ayet) =Zekatın Farz olduğunu gösterir. Zekat Malımızın Şükrüdür. Mâli bir ibadettir. Temizlenme, bereket ve çoğalma anlamlarına gelir.

Zekatı Kimler Verir: Müslüman, Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, Zengin Müslümanların zekat vermesi farzdır.

İslam’a Kim Zengin Sayılır: Yeme, içme, giyinme, barınma, ulaşım, gibi temel ihtiyaçlarının (Havalici Asliye) dışında 80 gr. Ve üzerinde altın veya bunun değerinde bir mala sahipse ve bu malın üzerinden bir Yıl geçmişse, yılda bir kez zekat vermelidirler.

Zekatı Kimlere Vermeliyiz: Fakirlere, Miskinlere, Zekat Memurlarına, Müellefe-i Kulüp (Kalbi İslam’a ısındırılacaklar), Köleler, Borçlular, Yolda kalmışlar, Allah Yolunda çalışan kimselere. Verirken kendi yakın akrabalarımıza öncelik vermeliyiz.

Zekat Kimlere Verilmez:Anne, Baba, Büyük Anne, Büyük Baba, Çocuklar, Torunlar, zenginlere zekat verilmez.

Zekatı hangi Mallardan veririz ve Miktarları nelerdir:

 • Altın, Gümüş, Para, Ticaret Malları, Menkul değerler, = 1/40, (% 2.5)
 • Koyun, Keçi vb Küçük baş hayvanlar, =1/40: (40-119 Arası 1 koyun, 120-200 arası 2 Koyun bundan sonra her yüzde bir koyun verilir.)
 • Sığır, Manda vb Büyük baş hayvanlar, 1/30 (30-40 sığırda 2 yaşında bir buzağı, 40-59 sığıra kadar 3 yaşında bir dana, 60 olunca 1 er yaşını doldurmuş iki buzağı verilir.)
 • Develerin zekatı, 5-9 arası 1 koyun, 10-14 arası 2 koyun, vb
 • Sulanan Toprak ürünlerde 1/20
 • Sulanmayan Toprak ürünlerde 1/10 olarak zekat olarak verilir.

Ey İman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan almayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. (Bakara Suresi 267. Ayet) = Zekatı malın iyisinden vermemizi emrediyor.

Zekatın Bireysel ve Toplumsal Faydaları: İhtiyaç sahibi insanlar zekatı verenlere karşı saygı ve sevgi duyar. Buda zenginle fakir arasında kaynaşmaya vesile olur. Sevgiyi ve saygıyı artırır. Veren kişi cimrilikten ve bencillikten kurtarır. Yardımlaşma, dayanışma, şefkat ve merhamet duygularını geliştir.

ZEKATLA İLGİLİ AYETLER:

“Eğer sadakaları (zekat ve benzeri hayırları)açıktan verirseniz ne âlâ Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.” (Bakara Suresi 271. Ayet) =Zekatın nasıl verileceğini göstermekte

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rab’leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır… Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın.” (Bakara Suresi 262-264. Ayet) = Zekatın veya yardımda karşıdakini incitmemeyi onu kırmama vurgusu varq

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla ve ruhlarındaki cömertliğ kuvvetlendirmek  için mallarını hayra sarf edenlerin durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” (Bakara Suresi 264-265. Ayetler) =yapılan yardımları başa kakmamayı, yardımların karşılığını Allahkat ve kat vereceği vurgusu var.

SADAKA

Sadaka toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ibadetidir. İhtiyaç sahibi olanlara Allah rızası için yapılan maddi veya manevi yardımdır. Sadaka sadece maddi değer ile sınırlı değildir.

“İnsanlara güler yüz göstermen senin için sadakadır. İyiliği öğütlemen ve kötülüğe engel olmaya çalışman sadakadır. Gözü görmeyen birine yardımcı olman sadakadır.” (Hadis) = Sadakanın çeşitliliğine vurgu var.

Fitre: (Fıtır Sadakası) Ramazan ayında verilen ailenin en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin fitresini aile reisi verir. Miktarı ise bir insanı bir gün doyuracak kadar para yada yiyecektir.

Sadaka-i Cariye: Cami, Okul, Hastane, Köprü, Çeşme vb. İnsanların faydalandığı bir eser yaptırmak. hayırlı bir evlat yetiştirmek gibi amellere denir.

“İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik (sadaka-i Cariye) yapanların, topluma yararlı bir ilim(eser) bırakanların ve kendisine hayır dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz.” (Hadis) =

“(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.” (Hadis) = Sadakanın kapsamının genişliğini bildirir.

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyi ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” (Al-i İmran Suresi 92. Ayet) = İnsanın kıymet verdiği şeylerden harcamasını

YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ.

Kızılay: Muhtaç olanlara, doğal afetlerde, afet zedelere yardım eder

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: Muhtaçlara yardım eder

Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumu: Korunmaya ve barınmaya muhtaç çocuklara yardım eder

Milli Eğitim Vakfı:okul ve öğrencilere yardım eder.

HAC

HAC İLE İLGİL KAVRAMLAR

Mikat Sınıfı: Sınırları Peygamberimiz tarafından çizilmiş Hac ve umre yapacak olanların ihramsız geçmemeleri gereken, Mekke’nin etrafını çevreleyen bir sınırdır.

İhram: Hac yaparken sadece erkeklerin giydiği iki parçadan oluşan dikişsiz bir elbisedir. Bir tanesi peştamal gibi bele sarılır, diğeri de sağ omuz açık kalacak şekilde omuza örtülür.

Mina : Şeytan taşladığımız ve kurban kestiğimiz Mekkedeki bir bölgenin ismi.

Müzdelife: Arafattan sonra 70 tane taşı topladığımız ve vakfe yaptığımız Mekke deki bir bölgenin ismi

Arafat: Hac döneminde Arafa günü vakfe yapılan Mekkedeki bir dağın (bölgenin) ismi.

Vakfe: Beklemek, durmak, vakit geçirmek

Şavt: Mekkede bulunan Kabenin etrafını bir defa dönmektir.

Tavaf: Kabenin etrafını 7 defa dönmeye denir.

Safa ve Merve: Kabenin yakınında bulunan iki tane küçük tepenin ismi

Say: Safa tepesi ile Merve tepesi arasında gidip gelmeye denir. Safa tepesinden başlanarak 7 sefer gidilip gelinir.

Kâbe: (Beyt-i Atik):Hz İbrahimin Temellerinden yükselttiği Yer yüzünde yapılan ilk mabet, namaz kılarken yöneldiğimiz, Suudi Arabistan Ülkesinin Mekke şehrinde bulunan Allah’ın yeryüzündeki evidir.

Zemzem: Kabenin hemen yakınında çıkan, kutsal olarak kabul edilen özel bir su.

Mescidi Haram:Mekkede Kabenin bulunduğu mescid

Mescidi  Nebi (Nebevi):Suudi Arabistan Ülkesinin Medine şehrinde Bulunan Peygamberimizin yaptığı ve şu anda Peygamberimizin kabrinin bulunduğu mesciddir.

Mescidi Aksa: Filistinde bulunan mesciddir.

Umre: Hac günleri haricinde senenin herhangi bir gününde kabeyi ziyaret etmektir. Hac sadece senenin belirli günü yapılır Umre ise her gün yapılabilir. Arasındaki fark ise Umrede Sadece İhram giyilir, Tavaf yapılır, Say Yapılır. Sünnettir=(Nafile)

Hac Nedir: İslamın beş şartından biridir.Hac,  yılın belirli günlerinde ihrama girilerek, Kabeyi tavaf etmek, arafatta bir süre bulunmak suretiyle yapılır. Hc ibadeti hem mal hemde bedenle yapılan bir ibadettir.

Hac İle ilgili Ayetler:

 1. “Haccı da Umreyi de Allah için tamamlayın.” (Bakara Suresi 196. Ayet)
 2. “Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik.İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler. (Hacc Suresi 26-29. Ayetler)

Haccın Farz Olması İçin:

 • Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak
 • Özgür olmak
 • Ekonomik durumunun yeterli olması.
 • Hac yapmaya mani sağlık sorununun olmaması
 • Yol güvenliğinin olması gerekir. Bu şartları taşıyan kişiye ömründe en az bir defa hacca gitmesi farzdır.

İhrama giyen kimsenin bazı davranışları yapması yasaktır. Bunlar:

 • Saç, sakal ve tırnak kesmek
 • Bitki ve hayvanlara zarar vermek
 • Kavga etmek,
 • Koku sürünmek gibi davranışlar yasaklanmıştır.

HACCIN YAPILIŞI:

 1. Zilhicce ayının (Kameri Takvimde bir ay. Hac İbadetinin Kurban Bayramının yapıldığı ay) en geç 8 inden önce Mikat sınırında İhrama giriyoruz.
 2. Zilhiccenin 8 inde yani arefe gününden bir gün önce Mina denen yere gidiyoruz orada Öğle, ikindi, akşam yatsı ve arefe gününün sabah namazının kılıyoruz. Ve HAC başlamış oluyor.
 3. Arefe günü Arafat’a gidiyoruz. Orada vakfe yapıyoruz. Öğle ve ikindi namazlarını orada kılıyoruz.dualar ediyor, namazlar kılıyor, ve akşama kadar orada belirlenen alanda vaktimizi değerlendiriyoruz.
 4. Güneş battıktan sonra oradan ayrılıp Müzdelifeye geliyoruz. Arafe günü geceyi burada geçiriyoruz. Buradan şeytan taşlamak için 70 tane taş topluyoruz.
 5. Bayram sabahı Mina denilen bölgeye geliyoruz. Burada sembolik olarak büyük şeytana 7 tane taş atılıyor. Kurban kesiliyor. Tıraş olunuyor ve ihramdan çıkılıyor.
 6. Bu görevler yapıldıktan sonra Kabeye gidiliyor ve farz olan Ziyaret tavafı yapılıyor. Tavaftan sonra iki rekat namaz kılınıp kendin için, yakınların için, sevdiklerin için ve tüm Müslümanlar için dua edilir.
 7. Daha sonra safa ve Merve arasında SAY yapılır.
 8. Bayramın 2, 3 ve 4. Günleri Minada bulunan küçük, orta, büyük şeytanlara sembolik olarak hergün her birine 7 şer taş atılır. (1. Günle toplam 70 olur)
 9. Böylece hac tamamlanmış olur. Mekkeden ayrılmadan önce en son VEDA TAVAFI yapılır. Ve ayrılınır.

Not: Hac ibadeti tamamlandıktan sonra Mekke şehrinden ayrılıp, Peygamberimizin Kabrinin bulunduğu Medine şehrine ziyaret maksatlı gidilir. Bu ziyaret haccın şartı değildir. sadece Peygamberimizin yaşadığı yeri görmek ve kabrini ziyaret etmek maksatlıdır.

HACCIN BİREYSEL VE TOPLUMSAL ETKİSİ

 • Hac ibadetiyle kişi, Allah’ın bir emrini yerine getirmenin mutluluğunu yaşar.
 • Allah’ın kendisine verdiği sağlık ve zenginlik nimeti için şükretmiş olur.
 • Farklı ırk, dil ve kültürden Müslümanların aynı amaç için bir araya gelerek birlikte hareket etmeleri, aralarındaki kardeşliği pekiştirir.
 • bencilliğin ifadesi olan “ben” duygusu, yerini “biz” duygusuna bırakır.
 • ihram, insanlar arasındaki makam, mevki, unvan gibi farklılıkları ortadan kaldırır. İnsanları gösterişten
 • Hac yolculuğu, insanların bilgi ve görgüsünü artırır. Mala bağımlılığı azaltarak fakirlere, yoksullara karşı merhamet ve yardım duygularını geliştirir.
 • Hac bir özveridir. Allah için malımızdan fedakârlık ederek, ruh temizliği, birlik beraberlik, kaynaşma ve tüm insanlara karşı daha hoşgörülü davranma için önemli bir ibadettir.
 • Haccın İnsan davranışları üzerinde olumlu etkisi vardır.
 • Aynı kiyafetleri (İhram) giyerek tüm insanların eşit olduğu vurgulanır ve kişi bunu kavrar.
 • Allah’a yalvarır,tövbe eder. Böylece günahlardan arınır.
 • Hacc İnsanları küçük görmemeyi öğretir.
 • Hac kötülüklerden arınma yeridir. Kişi hayatına bir başlangıç yapacağında oraya giderek tüm günahlarına tövbe edip yeni bir başlangıç yapar. Daha hassas davranmaya çalışır.
 • Dünyanın her tarafından gelen insanlarla sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı sağlar.
 • insanlara sabretme alışkanlığı kazandırır. İradeyi güçlendirir. En zor durumlarda bile kızmadan öfkelenmeden hareket etmeyi öğretir.
 • Hac esnasında tüm Müslümanlar arasında kültürel bir etkileşim olur.
 • Hac İnsana Mahşeri hatırlatır.

KURBAN

Kurban:Yüce Allah’ın buyruğunu yerine getirmek, onun rızasını kazanmak, Allah’a yaklaşmak amacıyla gerçekleştirilen ve mal ile yapılan bir ibadettir. İslam Dinine göre akıllı ergenlik çağına gelmiş, zengin olan Müslümanlar için Vacip olan bir ibadettir.

 • Kurban, Allah’ın rızasını kazanmak için kesilir.
 • Kurban kesen kişinin Allah’a bağlılığı artar. Ona yakın olmanın mutluluğunu yaşar.
 • Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine uyarak kulluk bilincini ortaya koyar.
 • Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.
 • Kişiyi bencilliktenkurtarır, cömert olmaya yöneltir.
 • Yapılan yardımlarla zenginle fakir arasındaki bağlar güçlenir.
 • Ayrıca kurban, insanın sevdiği şeyi Allah için feda etmesi demektir. Bu nedenle kurban kesen kişi, Allah’ın rızasını kazanmak için sevdiği şeyleri başkalarıyla paylaşarak bu amacı gerçekleştirmiş olur.
 • Kurban, kişiyi Allah’a yakınlaştırır
 • Ve onun hoşnutluğunu kazandırır.
 • Paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlığı öğretir.

Kurban İle ilgil ayetler:

 1. “Şimdi sen Rabb’ine kulluk et ve kurban kes.”(Kevser Suresi 2. Ayet) ayetiyle emredilmiştir.
 2. “Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. (Saffat Suresi 104-107. Ayet)
 3. … onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye istifadenize sunduk.”(Hac Suresi 36. Ayet)

Kurbanı Kim keser: İslam Dinine göre akıllı ergenlik çağına gelmiş, zengin olan Müslümanlar keser.

Hangi hayvanlardan kurban olur: Koyun, keçi, deve, manda ve sığır cinsinden kurban olur.

Kurbanın Toplumsal ve Bireysel faydaları:

 1. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı artırır.
 2. Kişinin kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirir.
 3. Toplumsal dayanışmaya katkı sağlar.
 4. Allah’ın insana verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmenin bir yoludur.

ALEVİ BEKTAŞİLİKTE KURBAN

Alevi Bektaşi  Geleneğinde Kurban Çeşitleri Nelerdir:

 • Adak Kurbanı: Bir adak adadığında yerine geldiği zaman kesilir
 • Ziyaret Kurbanı: Ziyaret yerlerine gidilirken kesilir.
 • Şükür Kurbanı: Muharrem ayında kesilir.
 • Dâr Kurbanı: Hakk’a yürüyen (ölen) kişinin ardından kesilen kurban
 • Müsahiplik Kurbanı: Müsâhiplik (Yol Kardeşliği) sözü verilirken kesilen kurban.

Not: kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine, akraba ve komşulara dağıtırlar. Cemlerde kesilen kurbanların etleri dualandıktan sonra “rıza lokması” olarak dağıtılır. Kurban kesilirken TIĞLAMA (KESME) duası okunur.

 1. ÜNİTE ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR.

                Allah evrende her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.  Evrende yer alan tüm canlı ve cansız varlıklar bir düzen içindedir. Evrende gerçekleşen olaylar bazı yasalar çerçevesinde meydana gelmektedir. Bu durum, bu durum Allah’ın evrendeki bütün varlıklar için belirlediği bir kader olduğunu açıkça göstermektedir. Öyleyse KADER, Yüce Allah’ın evrene koyduğu ölçü ve düzene verilen addır.

Evrendeki düzeni bilimsel çalışmalarda göstermektedir. Dünyanın ısısı, günlerin oluşumu, dağların dünyadaki görevleri, vb olaylar.

KONUYLA İLGİLİ KUR’ANDAKİ AYETLER VE MESAJLARI

“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer Suresi 49. Ayet) =her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığını

“Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik. Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.  Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. “ (Hicr Suresi 19-21. Ayetler) = Her şeyin bir ölçüyle yaratıldığı, yaratılan hey şeyin bir amacı olduğunu vurguluyor.

“Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri(düzenlemesi)dir. Ay içinde bir takım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. (Yasin Suresi 37-40. Ayetler) = Evrendeki düzen, ondaki mükemmellik  yaratıcının varlığına bir delildir.

“… her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.” (Furkan Suresi 2. Ayet) = Evrenin varlığı ve mükemmelliği yaratıcının büyüklüğüne bir delildir.

“Göğü Allah Yükseltti ve mizânı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” Rahman Suresi 7-8. Ayetler)= Evrendeki nizamı Allah yaratmıştır ve ona insan müdahalesi kabul edilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir