5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Testleri 2

Oruç İbadeti – 2

• Dokuz, on ve on birinci günleri oruç tutmak sünnettir.

Kutsal olan, haram kılınan, saygı duyulan anlamlarına gelir.

Hz. Hüseyin bu ayda şehit edilmiştir.

Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır.

Özellikleri hakkında bilgi verilen bu ay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muharrem  B) Recep

C) Şevval  D) Zilhicce

Muharrem ayının onuncu gününe – – – – günü denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) arife  B) aşure

C) iftar  D) bayram

Aşağıdakilerden hangisi oruçlunun sakınması gereken bir davranıştır?

A) Ödev yapmak B) Kopya çekmek

C) Tatlı dilli olmak D) Güler yüzlü olmak

Hangisi oruç ibadetine zarar veren davranışlardan biri değildir?

A) Hile yapmak B) Gıybet etmek

C) Sır saklamak D) Yalan söylemek

“Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Hadis-i şerif)

Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?

A) Kötü sözü terk etmeyen oruç tutmamalıdır.

B) Oruç tutan her türlü kötülükten uzak durmalıdır.

C) Ahlakı güzel olanın oruç tutmasına gerek yoktur.

D) Yeme içme hiçbir zaman terk edilmemelidir.

• Merhametli ve anlayışlı olunmalıdır.

Ağız ve diş temizliğine önem verilmelidir.

Günahlardan sakınılmalı ve sabırlı davranılmalıdır.

Bu ifadeler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

A) Orucun şartları nelerdir?

B) Orucu bozan durumlar nelerdir?

C) Orucun toplumsal faydaları nelerdir?

D) Oruç tutarken nelere dikkat edilmelidir?

Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışan bir durumdur?

A) Anlayışsızlık B) Alçak gönüllülük

C) Katı kalplilik D) Duyarsızlık

Aşağıdakilerden hangisini yapanın orucu bozulur?

A) İlaç kullananın B) Ağzını çalkalayanın

C) Banyo yapanın D) Çiçek koklayanın

Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyip içen kişinin orucu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Bozulur ve yemeye devam eder.

B) Bozulur fakat yemeyi hemen bırakır.

C) Yediği az ise bozulmaz, çok ise bozulur.

D) Bozulmaz ve iftar vakti orucunu açar.

Oruçlu bazen geçerli bir mazereti nedeniyle orucunu bozabilir. Ancak daha sonra bu oruç yerine – – – -. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki eksik cümleyi tamamlayan ifadedir?

A) sadaka verir. B) kaza orucu tutar.

C) fidye verir. D) nafile oruç tutar.

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biridir?

A) Kulağa su kaçmak B) Meyve yemek

C) Göze ilaç damlatmak D) Yemeği koklamak

• Kan vermek

Buruna su vermek

Banyo yapmak

Bu eylemlerin oruca etkisi ile ilgili,

Orucu bozmazlar.

Orucu mekruh hale getirirler.

III. Oruçluyken yapılmalarına ihtiyaç olmaz. Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II.

C) I ve III.  D) I, II ve III.

Test Cevap 1. A 2. B 3. B 4. C 5. B 6. D 7. B 8. A 9. D 10. B 11. B 12. A

 

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Testleri 2 dosya olarak indirmek için BURAYA TIKLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir