8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Test

 2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM …….. ORTAOKULU

 1. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILISI
 1. Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir’le hicret ederken Sevr mağarasına saklanmıştı. Onları arayan müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiklerinde Hz. Ebu Bekir çok endişelendi. Hz. Peygamber “…Üzülme! Allah bizimle beraberdir…” diyerek onu rahatlattı. O, böyle tehlikeli anlarda sakin kalabilen  yiğit bir insandı.

Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden  hangisi vurgulanmaktadır?

 1. A) Cesareti B) Adaleti                       C) Cömertliği                         D) Dostluğu 

 “Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen kimsedir.”

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla uyumludur?

 1. A) Rakibi olmayan güçlü değildir. B)Öfkeyle kalkan zararla oturur
 2. C) En güçlü insanlar güreşçilerdir. D) Duygularını kontrol eden güçlüdür

 3 “… Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet  gününde Allah’a şikâyet edilirsiniz.”

 (Hadis-i şerif)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu bilgilerle çelişir?

 1. A) Hayvanları dövüştürmeye teşvik etmek B) Parka yiyecek ve içecek kapları koymak
 2. C) Doğal yaşam alanlarını korumaya almak D) D) Yabani kuşlar için ağaçlara yuva yapmak

 “İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri sağlık diğeri boş vakittir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin mesajlarından  biri değildir?

 1. A) Hastalık insan içindir ve ondan ders alınmalıdır. B) Zaman, iyi değerlendirilmesi gereken bir nimettir
 2. C) Sağlık ve zamanın değeri kaybetmeden bilinmelidir.
 3. D) İnsan verilen nimetlerin değerin bilmelidir

 “İki günü eşit olan kişi zarardadır.”

Bu hadisi ilke edinen bir kişide aşağıdaki özelliklerin  hangisi bulunursa  çelişki olur?

 1. A) Dakiklik   B) Kararlılık                   )Tembellik                            D) Çalışkanlık 

 “Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” Hadisini ilke edinen bir işveren aşağıdaki tutumlardan  hangisini takınırsa  çelişki olur?

 1. A) Çalışanların sorunlarıyla ilgilenmesi
 2. B) İş güvenliği tedbirlerini ertelemesi
 3. C) Yeteneklere göre iş ve görev vermesi
 4. D) Engellilere uygun düzenleme yapması

 “Elinizde bir hurma fidanı varsa kıyamet kopmaya başlasa bile onu dikecek vaktiniz olursa mutlaka dikin.”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisine    ulaşılabilir?

 1. A) Ölmeden hemen önce bir ağaç dikilmelidir. B) Hiçbir şey için hayırlı işten vazgeçilmemelidir
 2. C) Kıyamete şahit olan yalnızca ağaç dikmelidir D)Kıyamet kopmadan önce hurma fidanı dikmelidir

 “Danışan asla pişman olmaz.” II. “Allah’a inandım de. Sonra da dosdoğru ol.”

III. “Sizin hayırlınız, kendisinden iyilik umulan ve kötülüğünden

emin olunandır.”

8.Yukarıdaki hadislerden hangisi güvenilir olmakla ilgili   değildir?

 1. A) Yalnız I. B) Yalnız III.    C) I ve II.      D) II  ve III                         

 Hz. Peygamber, İslam’ı anlatmak için Taif’e gitmişti. Taifliler Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Peygambere beklemediği bir tepki verdiler ve onu taşlattılar. Hz. Peygamber çok üzüldü fakat onlar için şöyle dua etti: “Rabb’im, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında  değiller.” Bu parçaya göre Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki yargılardan   hangisi   yanlıştır?

 1. A) Çok merhametlidir.  B) Beddua etmezdi    
 2. C) Taiflilere dua etmiştir  D)Çok duygusaldır.

 “Suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle verirdim.”

Bu hadise göre yapılan işlemde aşağıdakilerden hangisine  uygun davranılmış olur?

 1. A) Merhamet B) Nezaket C)Adalet D)Cesaret                        

 . “ Yolları ve gölgelikleri  kirletmekten  sakının.” (  Müslim)

Hz. Muhammed’in  bu  hadisini  ilke  edinen  bir  kişinin  aşağıdakilerden   hangisini   yapması   doğru  olamaz?

 1. Çöp kutularının sayısını  azaltması. B.Piknik  yaptıktan  sonra  kendi atıklarını   toplaması
 2. Geri dönüşüme  önem  vermesi   
 3. Deniz  ve   akarsuların  korunmasını  sağlaması
 4. . Akıl, Allah’ın (c.c) insana  verdiği  en  büyük  nimetlerden  biridir.İslam’a  göre akıl sağlığı  yerinde  olan ve ergenlik çağına girmiş herkes  dinin buyruklarından  sorumludur. Aklı  olmayan  kişi dini anlayamaz.     Buna  göre  aşağıdakilerden  hangisi   yaptıklarından  sorumludur?
 5. İki aylık bebek B. Üniversite  öğrencisi        C.  İlkokul 2. Sınıf öğrencisi    D. Akıl   hastaları
 6. Aşağıdakilerden hangisi kötü  alışkınlıklara  başlama  nedenlerinden  biri  değildir?
 7. Kötü arkadaş çevresi  B. Aile  içi geçimsizlik   C.  Merak  ve  özenti       D. Sinemaya   gitmek

 14..    Ahmet, Zeki  ve  Murat üç  arkadaştılar. Bir gün bir  yerde buluşmak  için randevulaştılar. Yolda trafik   kazası  olduğundan Murat   geç  kalmıştı. Zeki , Murat’ın geç  kalma  nedenini  bilmeden  onun hakkında” kesin randevuyu  unutmuştur..”  diyerek  Ahmet’e  söyleniyordu ki, Murat’ın telefonla  arayıp durumu   bildirmesi  üzerine  söylediğinden  utanmış  ve arkadaşlarından  özür  dilemişti.  Zeki’nin  Murat’tan  özür  dilemesine  neden  olan yanlış  davranış aşağıdakilerden   hangisidir?

 1. Sevgisizlik B . Ön yargı     C. Kıskançlık  D.İnat                
 2. . Kumaş fabrikası olan Ahmet Bey, işlerin kötü gitmesinden  dolayı  bütün  fabrika  çalışanları  ile  bir toplantı  yaparak, üretimi  ve  kazancı  artırma  adına  neler yapılabileceği  konusunda  onların  görüşlerini almıştır.   Ahmet   Bey  bu  davranışlarıyla  Peygamberimizin  hangi  üstün  özelliğini  örnek  almıştır?
 3. Affedici olmasını        B. Hakkı  gözetmesi     C.Danışarak   iş yapması    D. Bilgiye  önemsemesi

16     Bir  insanın  yüzüne   karşı   söylendiğinde  hoşlanmayacağı  bir şeyi arkasından   söylemek……………………………………………………..dir. Boş   bırakılan  yere   aşağıdakilerden   hangisi   gelmesidir?

 1. Haset B. İftira C. Hile            D. Gıybet
 2. Din insanların huzur  ve mutluluğunu  hedefler. Bu  hedeflerin  gerçekleşmesi  için   insana  bir  takım   sorumluluklar   yükler. Sorumlulukların   farkına  varmak  ise  ancak ……………………..sayesinde  olur.  Bu  nedenle……………………………dini  sorumluluğun  ön   şartıdır. Parçada  boş   bırakılan   yerlere   aşağıdakilerden    hangisi gelmelidir?
 3. Vicdan B. İrade   C. Düşünce    D.Akıl                        
 4. . Mahmut Amca  yaşlı  olmasına  rağmen  el arabasıyla, el feneri , tırnak  makası , cüzdan , makas  gibi  küçük  ev  aletleri  satarak  geçimini  sağlıyor   aynı   zamanda  olan  oğluna   bakıyordu.   

Mahmut  Amcanın  çalışmasına  bakarak  aşağıdakilerden  hangisi   söylenebilir?

 1. Zorluklara karşı her   zaman  sabretmeliyiz.
 2. İnsan ne  olursa olsun  çalışarak, rızkını, helal  yollardan  kazanmalıdır.
 3. İnsan çalışmadan da  para  kazanmasını  bilmelidir.
 4. Bizim vazifemiz ibadet etmektir.  Rızkı  veren Allah’tır.
 5. Allah’a  inanmayı   öğütlemek
 6. Toplumlar  arasında   barışı desteklemek
 • Kendilerine   vahyedileni   insanlara   aktarmak
 1. Devletler   arasında  savaşları  sona   erdirmek

19.Yukarıda  verilenlerden  hangisi    peygamberlerin  görevleri  arasında    gösterilemez?

 1. I B.  II               C. III                   D.   IV
 2. – Hazreti Muhammed( sav)’ın  “ Aldatan  bizden  değildir.”  Sözü  O’nun  hangi  özelliğini ön plana   çıkarmaktadır?
 3. Güvenilir B.Hoşgörü C Adaletli  D.Merhamet  

  CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D A A C B B A B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B D B C D D B D C

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir