8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı

2018 – 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

…………..İMAM-HATİP ORTAOKULU

 1. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

A-)Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. (4*5=20 PUAN)

Kur’an Kader Sünnet İstişare Kıssa

1-) Sözlükte gidilen yol, âdet, gidişât, gibi anlamlarına gelir.Terim olarak Hz.Peygamberin sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamasına …………………………………….denir.

2-)  Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olaylara ……………………………….denir.

3-) Yapılacak bir işte, tecrübeli, emin ve bilgili kimselerle her yönden konuşmak, görüş alış verişinde bulunarak,onlara danışıp, fikirlerini sormaya..……………………………………………….denir.

4-)Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamlarına gelir. Terim olarak ise:“Hz. Peygambere vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, Allah’ın (c.c.) mucize kelamına ………………………………………………………..denir.

5-) Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesine ………………………………….denir.

B-) Aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazınız. (3*5=15 PUAN)

  İlâhi kitaplar, gönderildikleri kavmin dili ile vahyedilmiştir. Buna bağlı olarak Kur’an-ı Kerim’in dili de Arapça’dır
  Kur’an, Fâtiha suresi ile başlar, Nâs suresi ile sona erer.
  Kur’an, Peygamberimize bir kerede vahyedilmemiş, hem Mekke’de hem de Medine’de olmak üzere 23 yılda parça parça indirilmiştir.
  Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmuştur.
  Dinimizin ana kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’tir.

C-) Aşağıdaki kelimeleri uygun olan ayet ile eşleştiriniz. (4*5=20 PUAN)

İnanç   “… Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.”
İbadet   “Anne, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır.”
Ahlâk   “Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır…”
Kıssa   “Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder;

hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder…”

Sosyal Hayat   “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”

D-) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (5*9=45 PUAN)

1-Bir gün Hz. Muhammed (sav.) ve arkadaşları otururken önlerinden bir cenaze geçer. O hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Yahudi bir kişiye ait olduğunu söylerler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Bu da bir insan değil mi? diye cevap verir” (Hadis-i Şerif)

Bu hadise göre Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 1. A) İnsanlara saygılıydı.

B)Yahudileri diğer insanlardan fazla severdi

 1. C) İnce ruhlu ve nazik bir insan idi.
 2. D) İnsanlara örnek olmuştu.

2-“Hudeybiye Antlaşması gereğince Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye sığınan bir Müslümanı Mekkelilere iade etmiştir.”

Hz. Peygamberin bu tutumu onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 1. A) Sözüne sâdık olması
 2. B) Hoşgörüsü
 3. C) Merhameti
 4. D) Affediciliği

3-Muhammed (sav.) pazarda üst kısmı kuru alt kısmı ıslak buğdayları satmaya çalışan tüccara ; “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurmuştur.

Peygamberimiz bu hadisi ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 1. A) Doğruluk ve güvenilirliğin
 2. B) Hoşgörülü olmanın
 3. C) Eğitim ve kültürün
 4. D) Ticari hayatın

 4-Hz. Peygamber görme engelli bir sahabeyi yormamak amacıyla evine gidip namaz kılması için kendisine izin vermiştir.

Bu durum Hz. Peygamberin hangi yönüyle ilişkilendirilebilir?

 1. A) İstişareye önem vermesi
 2. B) İnsanlar arasında ayırım yapmaması
 3. C) Muhatabının anlayışına uygun konuşması
 4. D) Şartları göz önünde bulundurarak hareket etmesi

5- “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”(Necm suresi, 39. ayet)

Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir?

 1. A) Çalışıp, çabalamak
 2. B) Zamanı boşa geçirmek
 3. C) Tembellik etmek
 4. D) Sorumsuz davranmak

6-“İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.” (Hadis-i şerif)

Peygamberimizin bu hadisinden hangi yargıya ulaşılabilir?

 1. A) Bilgiyi almak üretmekten daha iyidir.
 2. B) Bilgiyi sadece Müslümanlar üretmelidir.
 3. C) Müslümanlar her zaman bilginin peşinde olmalıdır.
 4. D) Müslümanlar bilgilerini başkaları ile paylaşmamalıdır.

7-Trafik polisi olarak görev yapan İsmail Bey, kırmızı ışıkta geçen bir aracı çevirdiğinde şoförün kendi yakını olduğunu görür. Hiç tereddüt etmeden gereken cezayı kestikten sonra yakınının; ‘İsmail Bey bir defalığına görmezden gelsen olmaz mıydı? ‘diye sitem etmesi üzerine Peygamberimizin, ‘Suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle verirdim’ hadisini hatırlatır.

İsmail Bey bu tavrıyla Peygamberimizin örnek davranışlarından hangisini hayatına geçirdiğini göstermektedir?

 1. A) İnsanlara değer vermesini
 2. B) Çalışmaya önem vermesini
 3. C) Adaleti üstün tutmasını
 4. D) Merhametli ve hoşgörülü olmasını

 8-Peygamberimizin danışarak iş yapmasını örnek almış bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

 1. A) Eğitim ile ilgili sorunlarını sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeniyle çözmeye çalışması
 2. B) Her tavsiye ve öneriyi mutlak doğru olarak kabul etmesi
 3. C) Başarılı arkadaşlarından ders çalışma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi alması
 4. D) Rehberlik servisinin hazırladığı çalışma planına uyması

 9-“Hz. Muhammed (sav.) merhametli, müsamahalı ve affediciydi.”

Hz. Peygamber’in bu özellikleri ile ilişkilendirilemeyecekhadis-i şerif aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) “Hoşgörülü ol ki hoş görülesin. “
 2. B) “Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır.”
 3. C) “Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”
 4. D) “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir