kur'an-ı kerim

 1. S

  Kur'an-ı Kerim 26.Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 26.Cüz Test Soruları 1. İnsanın olgunluk çağı olarak ifade edilen ve yıl olarak belirtilen yaş aşağıdakilerden hangisidir? (10/15) a) On iki b) On sekiz c) Yirmi beş d) Kırk 2. "Dünya hayatı............... ibarettir. Eğer inanır...
 2. S

  Kur'an-ı Kerim 21.Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 21.Cüz Test Soruları 1. Zulmedenleri hariç, kendileriyle en güzel bir tarzda tartışılması istenen-ler kimlerdir? (29,46) a) Münafıklar c) Mecusiler b) Ehl-i Kitap d) Bedeviler 2. "Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları elbette...
 3. A

  Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Şifalı Bitkiler ve Faydaları

  Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Şifalı Bitkiler ve Faydaları Dosyayı aşağıdan eklentiden indirebilirsiniz. Dosya alıntıdır.
 4. S

  Kur'an-ı Kerim 20. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 20. Cüz Test Soruları 1. Anahtarlarının bile ancak güçlü bir topluluk tarafından taşınabildiği hazi-nelere sahip olan kişi aşağıdakiler-den hangisidir? (28/76) a) Firavun b) Nemrut c) Hâmân d) Karun 2. "Evlerin en dayanıksızı şüphesiz...
 5. S

  Kur'an-ı Kerim 19. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 19. Cüz Test Soruları 1. Hz. İbrahim babasına ve kavmine puta tapma gerekçelerini sorduğun-da aldığı cevap aşağıdakilerden hangisidir? (26/69-74) a) Atalarından öyle görmeleri b) Zor durumda kaldıklarında putların kendilerine yardım etmesi c) Putların, dualarına karşılık...
 6. S

  Kur'an-ı Kerim 18. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 18. Cüz Test Soruları 1. Namuslu kadınlara yalan yere zina isnat edenler hakkında uygulanması gereken ceza aşağıdakilerden hangisidir? (24/4) a) Seksen değnek vurulması ve şahitliklerinin kabul edilmemesi b) Yüz değnek vurulması ve iki yıl hapsedilmeleri c) Taşlanarak...
 7. S

  Kur'an-ı Kerim 17. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 17. Cüz Test Soruları 1. Öfkelenerek kavmini terk eden ve âyette "Zü'n-Nûn" (balık sahibi) ola-rak zikredilen peygamber aşağıdaki-lerden hangisidir? (21/87) a) Hz. Musa b) Hz. Yûnus c) Hz. Üzeyir d) Hz. Eyyûb 2. "Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte...
 8. S

  Kur'an-ı Kerim 16. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 16. Cüz Test Soruları 1."Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolayladır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar." duasını yapan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (20/25-28) a) Hz. Musa b) Hz. İbrahim c) Hz. Nuh d) Hz. Yûsuf 2. Azgın olan Firavun'a...
 9. S

  Kur'an-ı Kerim 15. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 15. Cüz Test Soruları 1. "Kendisine âyetlerimizden / işaretleri-mizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece ...............'dan, çevre-sini bereketlendirdiğimiz ...............'ya götüren Allah'ın şanı yücedir." âyet mealinde boş bırakılan yerlere gel-mesi gerekenler...
 10. S

  Kur'an-ı Kerim 14. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 14. Cüz Test Soruları 1."Sana uyan azgınlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur." âyet mealinde, Allah'ın bu sözünün muhatabı kimdir? (15/42) a) Azgın tâğutlar c) Firavun b) iblis d) Nemrut 2.Hicr halkının öne çıkan...
 11. S

  Kur'an-ı Kerim 13. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 13. Cüz Test Soruları 1."Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede ..............." âyet mealinde nefsin bir özelliği belirtilmektedir. Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir? (12/53) a) Kendisini kınar, b) Kötülüğe sevk eder. c)...
 12. S

  Kur'an -ı Kerim Test Soruları 4. Cüz

  Kur'an -ı Kerim Test Soruları 4. Cüz 1. Aşağıdakilerden hangisini yapanlar karınlarını ateşle doldurmuş olurlar? (4/10) a) Ganimet malı yiyenler b) Yetim malı yiyenler c) Miras yiyenler d) Borç yiyenler 2. Allah'ın tövbeleri kabul edişi ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi...
 13. S

  Kur'an-ı Kerim 3. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 3. Cüz Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi, insanlar için çekici ve güzel kılınan, ancak sadece geçici bir dünya menfaati / geçimliği olarak bildirilen şeylerden değildir? (3/14) Kadınlar ve çocuklar Altın ve gümüş Soylu atlar ve ekinler Kudret helvası ve bıldırcın 2...
 14. S

  Kur'an-ı Kerim 2. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 2. Cüz Test Soruları 1. Adil, seçkin, her yönüyle dengeli ve ölçülü, haktan asla ayrılmayan bir ümmet / toplum şeklinde açıklanan "orta / adil ümmet" nitelemesi Müslümanlar için niçin kullanılmıştır? (2/143) KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 2. CÜZ Son peygamberin...
 15. S

  Kur'an-ı Kerim 1. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 1. Cüz Test Soruları 1. I. Leş II. Kan III. İçyağı IV. Allah'tan başkası adına kesilenler V. KOYUN CİĞERİ VI. Domuz eti Yukarıdakilerden hangisini Allah Müslümanlara haram kılmıştır? (2/73) a) l, II, IV ve VI b) l, II, III, IV ve V c) l, II, III, IV ve VI d)...
Yandex.Metrica
Üst Alt