Kur'an-ı Kerim 24 Cüz Test Soruları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
Kur'an-ı Kerim 24 Cüz Test Soruları

1. Firavun kimden kendisine yüksek bir kule yapmasını istedi? (40/36)
a) Karun b) Hz. Musa
c) Hâmân d) Hz. Harun

2. "Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kim-seler dışında ...............herkes ölür." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (39/68)
a) Karada ve denizde
b) Canlı ve cansız
c) Gökte ve yerde
d) Dünyada ve berzahta


3. Yüksek bir kule yapılmasını isterken Firavun'un niyeti neydi (40/37)
a) Bu kulede yaşayarak diğer insanlara yukarıdan bakmak
b) Şehrin güvenliği için gözetleme kulesi olarak kullanmak
c) Göğe çıkarak Hz. Musa'nın tanrısını görmek
d) Hz. Musa'yı bu kuleye hapsetmek

4. Hz. Musa'nın gönderildiği toplum arasında Firavun'la birlikte isimleri sayılan iki kişi kimdir? (40/23-24)
a) Hârût ve Mârût b) Ad ve Semûd
c) Tâlût ve Câlût d) Hâmân ve Karun

5. Allah kendilerine doğru yolu gösterdiği hâlde körlüğü hidayete tercih eden ve yıldırımla cezalandırılan topluluk aşağıdakilerden hangisidir? (41/17)
a) Hz. Lût'un kavmi b) Ad kavmi
c) Semüd kavmi d) Firavun'un kavmi

6. "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu." diyerek cehennemliklerin, kendi aleyhlerine şahitlik edecek uzuvları arasında aşağıdakilerden hangisi zikredilmemiştir? (41/21-22)
a) Burunları b) Gözleri
c) Kulaları d) Derileri

7. Firavun'un "Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim." sözleri karşısında "Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz?" sorusuyla itiraz eden ve nasihatler vere kişi aşağıdakilerden hangisidir? (40/27-28)
a) İana gelen ve Firavun'a karşı çıkan sihirbazların başındaki kişi
b) Hz. Musa'ya inanmayı çıkarlarına daha uygun bulan Karun
c) Hz. Musa'ya iman eden ve onu korumaya çalışan Hâmân
d) Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan bir mümin


8. Kıyametin kopacağı gün kendileri hakkın-da onları azabın en şiddetlisine sokun." denilecek aile aşağıdakilerden hangisi-dir? (40/46)
a) Firavun ailesi c) Nemrut ailesi
b) Karun ailesi d) İmrân ailesi

9. Peygamberlerin mucize göstermesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (40/78)
a) Peygamberler, kavimleri ne zaman isterse mûcize gösterirler.
b) Peygamberler, zorda kaldıkları zaman, mucize gösterme yoluna başvururlar.
c) Hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmadan mucize gösteremez.
d) Mucizeler, doğruluklarını ispat etmek istediklerinde peygamberlerin başvurdukları bir yöntemdir.

10. Kur'an, Arapça olmasaydı inkâr edenler ne derdi? (41/44)
a) Anlamasak da kulağımıza hoş geliyor..
b) Bizimkinden farklı bir lisan... Bu, Allah katından olmalı.
c) Allah, kitabını kutsal dil olan Arapça jle indirmeli değil miydi?
d) Başka bir dilde bir kitap ve Arap bir peygamber, öyle mi?


11. Allah'ın, "İsteyerek ya da istemeyerek gelin." emrine "İsteyerek geldik." diye karşılık verdikleri bildirilenler aşağıdakilerden hangisidir? (41/11)
a) Melekler b) Gök ve yer
c) Bütün insanlar d) inananlar

12. Kötülüğe güzel bir davranışla karşılık veren kişi nasıl bir sonuca ulaşır? (41/34)
a) Düşmanlarının kendisine içten bir dost gibi oluverdiğini görür.
b) Haksızlığa uğradığını düşünerek bir süre sonra bundan vazgeçer.
c) Davranışına karşılık göremediği için başkalarına kırılır.
d) Bu özelliği yüzünden sürekli suiistimale uğrar.

13. "Rabbim Allah'tır, dediği için bir adamı öldürecek misiniz?" uyarısını yapan kişi, Hz. Musa'dan önce muhatap oldukları hangi peygamberi Mısırlılara hatırlatmıştır? (40/34)
a) Hz. İsmail b) Hz. Nuh
c) Hz. Yûnus d) Hz. Yûsuf

14. İnsanların yaratılmasından daha büyük olduğu söylenen şey aşağıdakilerden hangisidir? (40/57)
a) Bitkilerin yaratılması
b) Hayvanların yaratılması
c) Denizlerin yaratılması
d) Göklerin ve yerin yaratılması

15. Yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslayan ve "Bizden daha güçlü kim var?" diyerek böbürlenen, sonunda dondurucu bir rüzgârla helak edilen kavim aşağıdakilerden hangisidir? (41/15-16)
a) Ad kavmi b) Hz. Nuh'un kavmi
c) Hz. Lût'un kavmi d) Hz. Yûnus'un kavmi

16. İnkâr edenlerin, Kur'an'ı dinleme konusundaki yaklaşımı aşağıdakiler-den hangisidir? (41/26)
a) Birbirlerine Kur'an'ı çok dikkatli dinlemeleri gerektiğini tavsiye ederler.
b) Birbirlerine, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın." derler.
c) Kendileri dinlemezler, dinlenilmesine de engel olmaya çalışmazlar.
d) Kur'an okunmaya başladığında kendilerinden geçerek ona kulak verirler.

17. Aşağıdakilerden hangisi en güzel sözlü kimseler olarak nitelendirilmektedir? (41/33)
a) Allah'ın âyetlerini yalan sayan ve "Bunlar eskilerin masalları." diyenler
b) Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve "Ben teslim olanlardanım." diyenler
c) Allah'ın mescitlerini imar eden ve insanlara "Haydi gelin!" diyenler
d) Allah'a inanmadığı hâlde Kur'an için "Bu beşer sözü olamaz." diyenler

18. Şeytandan gelen kötü bir düşünce karşısında aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? (41/36)
a) Üç gün oruç tutmak
b) Hemen Allah'a sığınmak
c) Sadaka vermek
d) Kurban kesmek

19. "Kim iyi iş yaparsa....................lehinedir. Kim kötülük yaparsa ............... aleyhine-dir." âyet mealinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (41 /16)
a) Kendi
b) Başkalarının
c) Kendisinin ve akrabalarının
d) Kendisinin ve ana babasının

20. İnkarcılara "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorulduğunda cevapları ne olmaktadır? (39/38)
a) Kendiliğinden meydana gelmişlerdir.
b) Allah yaratmıştır.
c) Tesadüfen oluşmuştur.
d) Bütün varlıklar ezelden beri zaten vardır.


21- Allah adına yalan konuşan ve doğru haberi yalanlayan, Zümer Sûresi 32. ayette hangi sıfatla tanıtılmaktadır?
(39/32)

a) Yalancı
b) Zalim-Kâfir
c) İftiracı
d) Fasık


22- Mü'minler arasında anlaşmazlık meydana geldiği zaman aralarında hüküm vermek üzere kime ve neye başvurulmalıdır? (39/46)

a) O bölgenin en güvenilir insanına
b) Savcılığa
c) Allah'a (Kur'an'a)
d) Toplumdaki bilgili insanlara


23- Allah dilemedikçe veya Allah'ın izni olmadan şefaat hakkı olanlar kimlerdir? (39/43-44)

a) Peygamberler
b) Takva sahibi, Allah'ı dost edinen mü'minler
c) Kur'an'ı ezberleyen hafızlar
d) Allah'ın dilemesi dışında şefaat sadece Allah'a aittir


24- Hamd - Övgü kimlere yapılır? (39/75)
a) Sadece Allah'a
b) Anne - Babaya
c) Mürşid ilim adamlarına
d) Toplumu yönetenlere
25- Allah'ın ayetlerini tartışanların hükmü nedir? (40/4)

a) Kâfir
b) Müşrik
c) Münafık
d) Fasık

26- Dini sadece Allah'a has kılmak -hayatı Allah'a adamak- kimlerin hoşuna gitmez? (40/14)

a) Kâfirlerin
b) Zalimlerin
c) Münafıkların
d) Mücrimlerin

27- Firavun; Musa’ya ve onun Allah'tan getirdiklerine inanan tüm erkekleri öldürtmeyi planlarken unuttuğu şey ne idi? (40/25)
a) Allah, kendi dostlarına kurulan tuzağı boşa çıkarır
b) Firavun’dan saklanabilecek erkeklerin bulunması
c) Bütün erkekleri öldüremeyeceği gerçeği
d) İntikam alabilecek olanların varlığı


28- Şüphelerle hüküm verme alışkanlığı olan insanların genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (40/34-35)
a) Delil ve belge aramadan konuşurlar
b) Boş yere tartışırlar
c) Büyüklük ve zorbalık gösterirler
d) Atalarının izinden yürürler


29- Allah kimlere karşılık / cevap verir. Kimlere icabet eder? (40/60)

a) Allah'a dua edenlere - sadece ondan yardım isteyenlere
b) Sıkıntıda olanlara
c) Aşırı derecede hasta olanlara
d) Haksızlığa uğrayanlara


30- Kur'an kimler için şifadır? (Hidayet/kurtuluş) (41/44)
a) Kulaklarını açıp iman edenler için
b) Ağır hastalar için
c) Sıkıntıya düşenler için
d) Ölümünün arkasından okunanlara


31- Mü'min Suresine niçin bu ad verilmiştir? (40/28-45)
a) Sure mü'minlerin özelliklerini sıralamakla başladığı için
b) Firavun ailesinden mü'min bir kişinin durumunu anlattığı için
c) Semud kavmindeki mü'minlerin hali anlatıldığı için
d) Mü’minlerin dünya hayatına dair karşılaşacakları sıkıntılardan dolayı

32- Fussilet Sûresine niçin bu adı verilmiştir? (41/3)
a) Ayrılmış gruplardan bahsettiği için
b) Kur'an'ın ayetlerinin açıklanmış olduğunu haber verdiği için
c) Bazı fasılalardan bahsettiği için
d) Bu ad hurufu mukattadandır, Allah'tan başka kimse anlamını bilmez

33-Geçmişte inkârcı toplumların ve onların uygarlıklarının tarih sahnesinden silinmelerinde, onların Allah’ın mesajlarına karşı hangi tutumları sebep olmuştur? (40/83)
a) Allah’ın ayetlerine karşı ihtiyatlı davranmaları
b) Allah’ın ayetlerinden haberdar olmamaları
c) Allah’ın mesajlarını hafife almaları ve onlarla alay etmeleri
Güçsüz ve zayıf olmaları

34- Abdullah b. Ömer(ra)’ın Kur'ân'da en çok ümit verici âyet diye buyurduğu; “De ki:Ey kendilerine karşı günah işlemekte aşırı giden kullarım, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlayıcıdır. O, çok bağışlayıcı ve merhametlidir” âyeti Zümer Sûresinin kaçıncı âyetidir? (39/?)
a) Zümer: 53 b) Zümer: 78
c) Zümer: 85 d) Zümer: 15

35. Müfessirler tarafından kabir azabının gerçek olduğuna delil olarak getirilen;“Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyame-tin kopacağı gün de: Firavun ailesini aza-bın en çetinine sokun (denilecek)!” âyeti Mü’min Sûresinin kaçıncı âyetidir? (40/?)
a) Mü’min: 53 b) Mü’min: 78
c) Mü’min: 46 d) Mü’min: 25

36- 40. sorularda yer alan ayet meallerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun seçenekleri belirleyin.

36- “Allah’ın adı tek olarak anıldığı zaman, …………..inanmayanların kalpleri nefretle çarpar. Ondan başkaları anılınca hemen …………...” (39/45)
a) peygambere / ona koşarlar
b) vahye / tapmaya başlarlar
c) kur’ana / bağrışırlar
d) ahirete / neşelenirler

37- “Sana ve senden öncekilere:Eğer ……………………..yaptıkların boşa gider ve ………………………………………olursun, diye vahyolunmuştur.” (39/65)
a) şirk koşarsan / hüsrana uğrayanlardan
b) günah işlersen / zalimlerden
c) tebliğ etmezsen / mücrimlerden
d) vahye tâbi olmazsan / günahkârlardan

38-“Küfredenlere şöyle seslenilir:Allah’ın size………………, sizin kendinize karşı……………. daha büyüktür. Zira ……………. çağrılıyordunuz, ama siz inkar ediyordunuz.” (40/10)
a) lütfu / güveninizden / vahye
b) bakışı / siteminizden / kur’ana
c) rahmeti / düşüncenizden / cennete
d) kızgınlığı / kızgınlığınızdan / imana

39- “Onları, iyice……………, korkudan yüreklerin ağza geldiği, gün ile uyar. …………………için bir koruyucu ve sözü dinlenen bir …………………de yoktur.” (40/18)
a) korkutan / Kâfirler / yönetici
b) yaklaşan / Zalimler / şefaatçi
c) dehşete düşüren / Fasıklar / peygamber
d) ürperten / Mücrimler / sözcü


40- “Siz, …………………., gözlerinizin, ……………….. kendi aleyhinizde şahitlik etmesini beklemiyordunuz. Oysa Allah’ın, sizin yaptığınız şeylerin çoğunu …………………. zannediyordunuz.” (41/22)

a) derilerinizin / kulaklarınızın / hissetmediğini
b) kalplerinizin / duyularınızın / duymadığını
c) kulaklarınızın / ağızlarınızın / görmediğini
d) kulaklarınızın / derilerinizin / bilmediğini
 
Yandex.Metrica
Üst Alt