Haccın Farzları

Mehmet

Site Danışmanı
Katılım
23 Tem 2014
Mesajlar
1,007
Beğeniler
23
Puanları
36
#1
HACCIN FARZLARI
1) İhram:Hacc ve umre niyetiyle yapılması helal olan bazı şeyleri hacc süresince nefse haram kılmaktır.İhrama niyetle girilir ve ihram süresince telbiye getirilir.”Allahım! Senin emrine her zaman uyarım.Senin eşin ve dengin yoktur.Davetine uyarım.Hamd ve nimet senindir.Mülk te senindir.Ve senin asla eş ve ortağında yoktur.”
Müslümanlar hacc ve umre esnasında bu duayı yokuşta,inişte her fırsatta sık sık okumalıdırlar.Erkekler açıktan yüksek sesle,kadınlar ise içlerinden okurlar.
İhrama girecek kişi şunlara dikkat etmelidir.Boy abdesti almak,bu sünnettir.Abdest almak ta mümkündür.Tırnakları kesmek.Traş olmak ve temizlenmesi gereken vücut kıllarını kesmek.İzar ve Rida’dan meydana gelen özel bir elbise giymek.İzar,belden aşağı sarılan dikişsiz,peştamal görevi yapan bir etekliktir.Rida ise, belden yukarısını örten dikişsiz bir örtüdür.Bunların yeni veya temiz,yıkanmış ve beyaz olması müstehabtır.İhramdan önce güzel kokular sürünmek.İhrama girmeden önce iki rekat namaz kılmak ve hacca niyet etmek ve telbiye getirmek,sonra Peygamber (SAV)’e salatu selam getirilir.Kadınların ihramı her zaman giydikleri günlük elbiseleridir.İhram dünyevi işlerden soyunmayı,el-etek çekmeyi ifade eder.Geçici rütbeler orada biter.Ölü iken giyilen kefene eş bir hal.İnsan bu kıyafetiyle birkaç gün ömür geçirerek fani olduğunu duyacaktır.
İhramlıya yasak olan şeyler:
İhramlı olan kimseye bazı şeyler haram,bazı şeyler ise mekruhtur.
Yapılması Haram Olanlar:Cinsi münasebet,normal zamanda yapılması haram olan şeyler,kavga etmek,kara hayvanının avlamak veya avcıya göstermek veya etini yemek,bedene veya elbiseye koku sürmek, tırnakları kesmek,erkeklerin dikişli elbise giymeleri,vücuttan kıl koparmak veya saç kesmek,harem hudutlarındaki ağaçları,otları,bitkileri koparmak veya kesmek.
Yapılması Mekruh Olanlar:İhramlı olan kimsenin güzel kokuları koklaması veya yanında taşıması,içinde kokulu maddeler bulunan şeyleri yemesi...
İhramlıya Mübah Olan Şeyler:İhramlının kan aldırması,vücudunu kaşıması,yıkanması,şemsiye taşıması,ağaç,çadır,ev gölgesine sığınması.Fakat şemsiyenin başa değmemesi gerekir.Çünkü başın açık olması vacibtir.
2) Arafatta vakfe:Zilhiccenin 9. günü yani arefe günü öğleden sonra ,Kurban bayramının 1. günü fecri sadığın doğuşuna kadar Arafatta az bir süre de olsa kalmaktır.Arafatta gündüz bulunanların güneş batıncaya kadar beklemeleri vacibtir.Bunu terkederlerse dem (küçük baş kurbanlık hayvan) kurban etmeleri gerekir.
Arafatta vakfe kişinin kendinden geçmesi Allahda eriyiş ve ona kavuşmanın bir sembolüdür.
3) Kabe’yi Muazzamayı Ziyaret Tavafı:Ziyaret tavafının süresi Kurban bayramının ilk günü fecri sadığın doğuşundan başlayarak ömrün sonuna kadar devam eder.
Hacc ve umre ibadetinde bulunacak kişinin Kabeyi ziyaretine ve etrafında 7 defa dönmesine tavaf denir.Her bir dönüşe şavt ismi verilir.Hacerul esvedin karşısında Kabeye dönülerek eller yukarı kaldırılır ve “Bismillâhi Allâhu Ekber” denilerek başlanılır ve Kabe sola alınır.Her şavtta Hacerul esvedin karşısına gelince selamlanılır.
Ziyaret Tavafının Şartları:
1) Vakfeden sonra ihramlı olarak yapmak ve ziyaret tavafına niyetlenmek
2) Mescidi Haram içerisinde,Kabe etrafında yapmak
3) Bayram günlerinde geciktirmeden yapmak.Hacı adayı ziyaret tavafını yapmadıkça tamamen ihramdan çıkmış sayılmaz.
Tavafın Vacibleri:
1) Gücü yeten bizzat kendisi tavaf yapacaktır.Yürüyemeyen kimse bu tavafı başkalarının omuzunda yapabilir.
2) Hacerul esvedden başlanıp,Kabe sola alınarak tavaf etmek
3) Farz olan 4 şavtı 7’ye tamamlamak
4) Ziyaret tavafını bayram günleri içinde yapmak
5) Namazda örtülmesi gereken yerleri tavaf esnasında da örtmek
6) Tavafı Hatimin dışından yapmak.Hatim;altınoluk karşısında küçük bir duvardır.Onunla Kabe arası Kabeden sayılır.
7) Her tavafın 7 şavtından sonra iki rekat namaz kılmak
Tavafın Sünnetleri:
1) Üste sarılan ihramın bir ucunu sağ kol altından alıp sol omuz üzerine koymak,ıztıba
2) Tavafa rüknü yemani yönünden Hacerul esvede doğru gelerek başlamak
3) Her şavt sonunda Hacerul esvede dönerek Kabeyi selamlamak,tekbir getirmek,istilam
4) Tavafın 7 şavtını peşpeşe yapmak
5) Tavaftan sonra kılınacak iki rekat namazı Makamı İbrahim tarafında kılmak.Bu namazdan sonra yapılacak dua ile peşinden zemzem suyu içmek müstehabtır.
Tavafın Mahiyeti:
Tavaf bir nevi namazdır.Her şavtında Allahu Ekber diyerek başlamak namazın iftitah tekbiri gibidir.Tavaf Allahu Tealaya karşı sevgi ve tazimin bir işaretidir.Arş etrafında dönerek Hakkı tesbih eden meleklerin hallerine bir benzeyiştir.Madde aleminden mana alemine ruhen yücelmenin basamaklarıdır.Haremi Şerifte bulundukça Kabeyi tavaf,orada nafile ibadette bulunmaktan üstündür.Hiçbir şey söylemeden,otumadan dönmek de yine bir ibadettir. Kabe bu dünyanın ötelere bağlı serhad kapısıdar.Bütün yönlerin orada birleştiği bir yerdir.
Tavafın Çeşitleri:
1) Tavafı Kudüm:Taşradan Mekkeye gelenlerin yaptıkları ilk tavaftır.Gelme,ulaşma,kavuşma tavafıda denilir.Hükmü sünnettir.
2) Tavafı Ziyaret:Arafatta vakfeden sonra Bayramın 1. günü fecri sadığın doğuşundan sonra yapılır.Hükmü farzdır.
3) Tavafı Sader veya Tavafı Veda:Mekke dışından gelenlerin ayrılırken yapmaları gereken Kabeye veda tavafıdır.Hükmü vacibtir.
4) Tavafı Tatavvu:Mekkede bulunanların zaman zaman yaptıkları,nafile nevinden tavaflardır.Bu tavaf taşradan gelenler için nafile namazdan daha önemlidir.
5) Tavafı Umre:Hanefilere göre sünneti müekkede olan umrenin rüknüdür.Diğer rüknü ise ihramdır.
 
Yandex.Metrica
Üst Alt