Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2018

Katılım
17 May 2018
Mesajlar
25
Beğeniler
8
Puanları
3
#1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2018
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZİRAN AYI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Öğretim Programı ve Kazanımlar.
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.
A. Dersin amaç ve kazanımları büyük ölçüde başarıyla gerçekleşmiştir. Ama buna rağmen bazı aksaklıklar görülmüştür.
7. Sınıflardaki İslam Düşüncesinde yorumlar ünitesi öğrenci seviyesinin üzerinde ve yetersiz görsellikle hazırlanmış, bu durum da öğrenciler için konulara ve derse olan ilgiyi azaltmıştır.
8. Sınıflardaki Dinler ve Evrensel Öğütleri ünitesi son ünite olması nedeni ile öğrencilerin LGS sınavından sonra olmasından dolayı verimle işlenememiştir.
Ders içerisindeki bazı konular temel dini bilgiler kitabıyla ve kitabın kendi içerisinde tekrara düşülmüştür. Bu da öğrencilerin ilgilerini azaltmaktadır.
6. sınıflardaki namaz ünitesi zaman açısından yetersiz kalmaktadır. Bu ünite için yaklaşık iki aylık bir planlama yapılmalıdır.
7. sınıf 4. ünitesinde tüm mezhep, grup ve topluluklara eşit ve makul şekilde yer verilmesi uygun olacaktır.

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri.
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması
 • Eğitim bilimlerinde kullanılan öğretim yöntem ve teknik ve metotları ünitelere göre kullanılmıştır.
 • Öğrencilere konular verilerek slayt hazırlatılmış ve sunum yaptırılmıştır.
 • 6. Sınıflarda namaz ünitesi dahilinde namaz ağacı etkinliği, namaz alışkanlığı kazandırmada etkili olmuştur. Buna ek olarak namaz günlüğü tutturulmuştur. Bu etkinliklerin aile ile koordineli yürütülmesinde yarar görülmektedir.
 • 7.sınıflardaki İslam Düşüncesinde Yorumlar ünitesi işlenirken örnek sema ve semah kesitleri izletilerek konular daha ilgi çekici hale getirilmiştir.
 • Ünitelerin sonunda bulmacalarla konular pekiştirilmiştir.
 • 5. Sınıflarda Camiyi Tanıyalım konusunda yakın çevredeki bir camii gezilerek daha kalıcı ve dikkat çekici bir öğrenme sağlanmıştır.
3. Öğretim Materyalleri. Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi
 • Projeksiyonlu sınıflarda görsel materyallerin kullanılması öğrencinin derse olan ilgisini artırmıştır. Kitapların pdf formatında yansıtılmasıyla öğrencilerin kitap getirmeme mazeretleri de ortadan kaldırılmıştır.
 • Çeşitli film, çizgi film izlettirilerek öğrencilerin dikkatleri artırılmıştır.
 • Camii ve Kabe maketleri ile ilgili konularda uygulamalı ve kalıcı öğrenmeler sağlanmaya çalışılmıştır.
 • Materyal azlığı öğretmenleri sıkıntıya sokmuştur. Fatih projesinde yaşanan gecikmeler görsel materyallerin sınıf içindeki kullanımı azaltmıştır.
 • Kitaplarda yer alan görsellerin din ve kültür anlayışımıza uygun olarak düzenlenmesi daha faydalı olacaktır.
4. Sosyal Kültürel Etkinlikler. Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi
 • Okulda başarılı öğrencilerden yardım alınarak yeterli başarıyı yakalayamamış öğrencilerin ders başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmüş ve bunda başarılı olunmuştur.
 • Bazı okullarda sınıflar arası temiz sınıf yarışması düzenlenmiş ve her hafta en temiz sınıf seçilen sınıfın öğrencileri ödüllendirilmiştir.
 • Sınıflar arası bilgi yarışması düzenlenerek başarılı öğrenciler ödüllendirilmiştir.
 • Sure ezberletilirken sure kelimeleri tek tek yap boz şeklinde hazırlanmış kağıtlara yazdırılarak tüm sınıfın katılacağı bir etkinlikle yap bozun tamamlanması ve surenin öğrenilmesi sağlanabilir.
5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı. Sınıf Yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri; öğrencilerin ilgisini artırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
● sınavında Din Kül. ve Ahl. Bil. dersine yer verilmesi derse olan ilgiyi artırmış, hem öğretmenin hem öğrencinin akademik başarısına verimlilik katmıştır.
● Okullarda genel deneme sınavlarının yapılmasının faydalı olacağı uygun görülmüştür.

6. Ölçme ve Değerlendirme.
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ölçme ve değerlendirme kriteri olarak yapılan yazılı sınavlar, ders ve etkinliklere katılım, performans ve proje görevlerine ait değerlendirme ölçekleri kullanılmıştır.
 • Ayrıca ünite sonlarında mevcut surelerin ezberlenmesi ve düzenli takibi için ezber takip çizelgeleri kullanılarak ders içi performans notuna yansıtılmıştır.
7. Mesleki Gelişim. Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) ile öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
 • Sezai ÇELİK’İN 7’den 77’ye isimli bulmaca kitabı tavsiye edilmiştir.
 • 365 güne Bir Hikâye, (Timaş Yayınları) isimli kitabın derste kullanılabileceği tavsiye edilmiştir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığının “Yaz Kursu Etkinlik Kitapları” nı kullanmak yararlı olabilir.
Kaynak: Alıntı / derleme...
 
Yandex.Metrica
Üst Alt