Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz


normal_postGönderen Konu: Peygamberimiz Hz Muhammed'in (sav) Hayatıyla İlgili Kavram ve Olaylar  (Okunma sayısı 2923 defa)

  • kosan-at
Hamidullah
Çevrimdışı
***
Cinsiyet: Bay
İleti: 2099
Teşekkür Aldı 272

 

Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed'in (sav) Hayatıyla İlgili Kavram ve Olaylar

1.   Hz. Abbas: Peygamberimizin bir amcası

2.   Abdullah: Peygamberimizin babası

3.   Abdullah: Peygamberimizin bir oğlu

4.   Abdülmuttalip: Peygamberimizin dedesi

5.   Ahmed: Peygamberimizin bir adı

6.   Alak Suresi: İlk İnen ayetlerin bulunduğu sure

7.   Aleyhisselam: Peygamber isimlerinden sonra söylenir. Allah’ın selamı O’na olsun anlamındadır.

8.   Hz. Ali: Peygamberimizin amcası Ebu Talib’in oğlu. Efendimizin damadı ve İslam’ın 4. halifesi

9.   Akabe Biatları: Hicretten önce Medineli Müslümanlarla peygamberimiz arasında yapılan iki anlaşma.

10.                  Âl-i Muhammed: Peygamberimizin aile fertleri, eşleri, çocukları ve torunları.

11.                  Amine: Peygamberimizin annesi

12.                  Ashab: Peygamberimizi hayatta görüp onun sohbetine katılan arkadaşları

13.                  Asrısaadet: Hz Muhammed’in peygamberlik yaptığı ve varlığıyla şereflendirdiği devir

14.                  Âyet: Kur’an-ı Kerim’de sureleri oluşturan Allah’ın sözleri.

15.                  Hz. Ayşe: Peygamberimizin eşi. Hz. Ebu Bekir’in kızı.

16.                  Bedir Savaşı: Hicretin 2. yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk büyük savaş.

17.                  Bilal-i Habeşi: Peygamberimizin ilk müezzini.

18.                  Burak: Peygamberimizi Miraç Gecesi taşıyan binek.

19.                  Cahiliye Dönemi: Efendimizin peygamberliğinden önceki putlara tapılan dönem

20.                  Cebrail (as): Peygamberimize Allah’tan vahiy getiren melek.

21.                  Darulerkam: Mekke döneminde Müslümanların toplandıkları Erkam isimli sahabenin evi.

22.                  Darunnedve:  Müslümanlıktan önce Mekke’de kurulan siyasi, hukuki ve idari konuların konuşulduğu yer

23.                  Ebabil: Kabe’yi yıkmak için yola çıkan Ebrehe komutasındaki orduyu Allah’ın emriyle taşlarla yerle bir eden kuşlar.

24.                  Hz. Ebu Bekir: Peygamberimizin en yakın arkadaşı, İslam’ın ilk halifesi

25.                  Ebu Leheb: Peygamberimize karşı çıkan ve eziyet eden amcası

26.                  Ebu Talip: Peygamberimizi dedesinin vefatından sonra büyüten amcası

27.                  Ebva: Peygamberimizin annesinin vefat ettiği köy

28.                  Ehlibeyt: Peygamberimizin aile fertleri, eşleri, çocukları ve torunları.

29.                  Ehlikitap: Kendilerine Tevrat, Zebur ve İncil gibi ilahi kitaplar verilen insanlar.

30.                  Emin: Peygamberimize güvenilirliğinden ötürü verilen ünvan

31.                  Ensar: Mekke’den hicret edenleri karşılayıp evlerinde barındıran Medineli Müslümanlar

32.                  Hz Eyyub El- Ensari: Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde kendisine bir ev yapılıncaya kadar evinde kaldığı sahabi

33.                  Fahrialem: Alemin övüncü anlamına gelen peygamberimizin unvanı

34.                  Faraklit: İncil’de Hz. İsa’nın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği peygamber, Hz Muhammed

35.                  Hz Fatma: Peygamberimizin bir kızı

36.                  Gazve: Hz. Muhammed’in bizzat kendisinin katıldığı savaş

37.                  Habeşistan: Müslümanların ilk hicret ettikleri yer

38.                  Habibullah: Allah’ın sevgilisi anlamına gelen peygamberimizin ünvanı

39.                  Hadis: Peygamber Efendimize ait olan sözlere verilen ad

40.                  Halife: Peygamberimizin vefatından sonra yerine geçen devlet başkanı

41.                  Halime: Peygamberimizin sütannesi

42.                  Hz Hamza: Peygamberimizin bir amcası

43.                  Hanif:Hz Muhammed’in peygamberliğinden önce Mekke’de Allah’ın birliğine inanan kimseler

44.                  Haremeyn: Mekke ve Medine’nin ortak adları

45.                  Hz Hasan: Peygamberimizin bir torunu

46.                  Hz. Hatice: Peygamberimizin ilk eşi

47.                  Hayber Savaşı: Hz. Ali’nin kuşatılan kalenin kapısını kaldırıp kahraman olduğu savaş

48.                  Hayrulbeşer: İnsanların en hayırlısı anlamında peygamberimizin unvanı

49.                  Hazreti:Saygı ifadesi olarak değerli kişilerin isminin önüne konan kelime

50.                  Hendek Savaşı: Medine etrafına çukurlar kazılarak yapılan savunma savaşı

51.                  Hevazin Savaşı: Huneyn Savaşı’nın diğer adı

52.                  Hicret: 622 yılında peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçü

53.                  Hilfulfudul: Peygamberimizin gençliğinde katıldığı Erdemliler Cemiyeti

54.                  Hilye:Hz Muhammed’in bedensel ve ahlaki özelliklerini anlatan levha

55.                  Hira: Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağara

56.                  Hıristiyan:Kutsal kitabı İncil, peygamberi Hz. İsa olan dine inanan kişi

57.                  Hudeybiye Anlaşması: 628 yılında Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan anlaşma

58.                  Huneyn Savaşı: Mekke’nin fethinden sonra yapılan bir savaş

59.                  Hz Hüseyin: Peygamberimizin bir torunu

60.                  Hüzün Yılı: Peygamberimizin amcası ve hanımını kaybettiği yıla verilen ad

61.                  İbrahim: Peygamberimizin bir oğlu

62.                  Hz İbrahim: Peygamberimizin soyundan geldiği büyük peygamber

63.                  İsra:Peygamberimizin Miraç Gecesi Mekke’den Kudüs’e yaptığı yolculuk

64.                  Kâbe: Mekke’de bulunan Müslümanların kıblesi, beytullah

65.                  Kadir Gecesi: Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece

66.                  Kâfir: Allah’ı inkar eden kişi

67.                  Kasım: Peygamberimizin bir oğlu

68.                  Kelime-i Tevhit: “Lâ ilâhe illallah Muhammedun rasulullah” cümlesi

69.                  Kevser: Hz Muhammed’e cennette verilecek havuz

70.                  Kuba Mescidi: Hicret sırasında Müslümanların yaptığı ilk mescid

71.                  Kureyş: Peygamberimizin kabilesi

72.                  Kübra: Hz. Hatice’nin lakabı

73.                  Mahmud: Peygamberimizin diğer bir adı

74.                  Mariye: Peygamberimizin çocuklarından İbrahim’in annesi

75.                  Mecusi:Ateşe tapan kişi

76.                  Medine: Peygamberimizin hicret ettiği ve kabrinin bulunduğu şehir

77.                  Medine Sözleşmesi: Hicretten sonra Müslümanlarla Medine’deki Yahudilerle yapılan anlaşma


78.                  Megazi: Peygamberimizin savaşlarını inceleyen ilim dalı

79.                  Mekke: Peygamberimizin doğum yeri

80.                  Mescid-i Nebi (Nebevi): Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Medine’deki mescid

81.                  Mevlid: Peygamberimizin doğduğu geceyi anmak için kutlanan kandil

82.                  Miraç: Peygamberimizin Allah’ın huzuruna çıktığı gece

83.                  Mucize: Peygamberlerin Allah’ın izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylar

84.                  Muhacir: Mekke’den hicret edenlere verilen unvan

85.                  Muhadram: Veysel Karani gibi peygamberimiz zamanında yaşayıp onu göremeyen Müslüman

86.                  Hz. Muhammed (sav): Biricik peygamberimizin adı

87.                  Mus’ab b. Umeyr: Hicretten önce Medine’ye giderek oradaki Müslümanlara İslam’ı öğreten genç sahabi

88.                  Mustafa: Peygamberimizin diğer bir adı

89.                  Mute Savaşı: Müslümanlarla Rumlar arasındaki ilk savaş

90.                  Mümin: Allah’a ve ondan gelenlere tam inanmış kişi

91.                  Münafık: Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen ikiyüzlü fesat kimse

92.                  Müstehab: Dinin yapılmasını istediği fakat zorunlu kılmadığı davranışlar

93.                  Müşrik: Allah’a ortak koşan, putlara tapan

94.                  Naat: Peygamberimize yazılan övgü dolu şiir.

95.                  Nebi: Kendisine kitap verilmeyen peygamber

96.                  Nur Dağı: Hira Mağarasının bulunduğu Mekke yakınlarındaki dağ

97.                  Nübüvvet: Peygamberlik kelimesinin eş anlamlısı

98.                  Oku: Kur’an’ın ilk emri

99.                  Hz. Ömer: İslam’ın ikinci halifesi

100.             Peygamber:Allah’ın (cc) insanlara gönderdiği elçi,resul,nebi

101.             Peygamberlik: 610 yılında Yüce Allah tarafından Hz Muhammed’e verilen görev

102.             Put: İnsanların taştan tahtadan yaptıkları ve ibadet ettikleri heykeller

103.             Putperest: Putları ilah kabul edip onlara ibadet eden kişi

104.             Ramazan:Kur’an’ın peygamberimize indirilmeye başlandığı ay

105.             Ranuna: Hicret sırasında ilk cuma namazının kılındığı vadi

106.             Ravi: Peygamberimizin hadislerini rivayet eden kişi

107.             Ravza-i Mutahhara: Peygamberimizin kabrinin adı

108.             Rebiyülevvel: Peygamberimizin doğduğu hicri ay

109.             Refref: Hz Muhammed’in Miraç Gecesi bindiği binitlerden biri

110.             Resul: Kendisine ilahi kitap verilen peygamber

111.             Rivayet: Hz Muhammed’in söz ve fiillerinin sözlü ve yazılı olarak sonraki nesillere aktarılması

112.             Rukiye: Peygamberimizin bir kızı

113.             Sahabe: Peygamberimizi görüp sohbetine katılan müslüman

114.             Salavat: Peygamberimizin adı söylenince okunan dua

115.             Salvele: Peygamberimizin adı anıldığında salavat getirme

116.             Seriyye: Peygamberimizin kendisinin katılmayıp sancağı bir arkadışına verdiği küçük savaşlar

117.             Sevr: Hicret sırasında efendimizin Ebu Bekir’le birlikte saklandığı mağara

118.             Sıddık: Hz Ebu Bekir’in efendimize sadakatinden dolayı aldığı isim

119.             Siyer: Hz Muhammed’in hayatını araştıran ilim dalı

120.             Suffa: Medine’deki mescidin etrafına yapılan eğitim amaçlı odalar

121.             Sünnet: Hz Muhammed’in söz, fiil ve onaylarını içeren örnek davranışları, efendimizin yolu

122.             Şam: Peygamber Efendimizin, 12 yaşında iken amcası Ebu Talip ile ticaret için gittiği şehir

123.             Şefaat: Ahirette peygamberimizin günahkarların affını Allah’tan istemesi

124.             Şemail: Peygamberimizin ahlak ve alışkanlıklarını anlatan eserler

125.             Şeyma: Peygamberimizin sütkardeşi

126.             Şirk: Allah’a eş ve ortak koşma, putlara tapma fiili

127.             Tabiin: Peygamberimizin arkadaşları olan sahabeleri gören müslüman

128.             Taif: Peygamberimizin davetini geri çeviren Mekke yakınlarındaki köy

129.             Tebük Savaşı: Peygamberimizin son savaşı

130.             Uhud Savaşı:  Peygamberimizin mübarek dişlerinin kırıldığı savaş

131.             Ümmü Eymen: Peygamberimizin dadısı

132.             Ümmü Gülsüm: Peygamberimizin bir kızı

133.             Vahiy: Peygamberimize Cebrail (as) aracılığıyla gelen Allah’ın mesajı.

134.             Vahiy Kâtibi: Peygamberimize inen ayetleri yazan müslümanlar

135.             Veda Hutbesi: Peygamberimizin vefat etmeden önce yüz binden fazla kişiye yaptığı konuşma

136.             Vehb: Peygamberimizin anne tarafından dedesi

137.             Yahudi: Kutsal kitabı Tevrat olan dine inanan kişi

138.             Yesrib: Medine şehrinin hicretten önceki adı

139.             Zemzem: Mekke’de bulunan  mübarek su

140.             Hz Zeyd:  Peygamberimizin azaldı kölesi olup ilk Müslümanlardandır.

141.             Zeyneb: Peygamberimizin bir kızı

142.             Zinnureyn: Hz Osman’a peygamberimizin iki kızıyla evlenmesinden dolayı verilen lakap

143.             Zübeyr: Peygamberimizin bir amcası

144.             Zülfikar: Hz Ali’nin kılıcının adı

145.             6:  Annesi vefat ettiğinde peygamberimizin yaşı

146.             8: Dedesi Abdulmuttalip öldüğünde peygamberimizin yaşı

147.             3 yıl: İslam’a davetin gizli yapıldığı yıl sayısı

148.             25: Peygamberimizin ilk evliliğini yaptığı yaşı

149.             7:  Peygamberimizin çocuklarının sayısı

150.             40: Efendimizin peygamber olduğu yaşı

151.             23 yıl: Efendimizin yaklaşık olarak peygamberlik süresi

152.             63:  Peygamber Efendimizin vefat yaşı

153.             571: Peygamberimizin doğum yılı

154.             20 Nisan Pazartesi: Peygamberimizin doğduğu ay ve gün

155.             610: Kur’an’ın indirilmeye başlandığı yıl

156.             622: Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret yılı

157.             624 : Bedir Savaşının yapıldığı sene

158.             625:  Uhud Savaşının yapıldığı sene

159.             627:  Hendek Savaşının yapıldığı sene

160.             628:  Hudeybiye Anlaşmasının yapıldığı yıl

161.             630:  Mekke’nin fethedildiği yıl

162.             632:  Peygamberimizin vefat tarihi

Linkback: http://www.dinogretmeni.com/ansiklopedik-bilgi/peygamberimiz-hz-muhammedin-sav-hayatiyla-ilgili-kavram-ve-olaylar-t2375.0.htmlBu konu için yorum bulunmuyor. İlk yorumu size yazmak istermisiniz?

Paylaş deliciousPaylaş diggPaylaş facebookPaylaş furlPaylaş linkedinPaylaş myspacePaylaş redditPaylaş stumblePaylaş technoratiPaylaş twitter
 

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Eker Test İle TEOG' ta fark yaratın.

EKER TEST satın almak için lütfen TIKLAYIN

  Yandex.Metrica